Adventní bohoslužba

Přímý přenos adventní bohoslužby z Křesťanského společenství v Ostravě

Přímý přenos Adventní bohoslužby v neděli 2. 12. 2012 se letos bude konat z Křesťanského společenství v Ostravě.

Křesťanská společenství u nás vznikla v roce 1990 a v současné době sdružují více než třicet sborů a skupin v celé České republice. Společně se všemi křesťanskými církvemi jeho členové vyznávají Apoštolské vyznání víry, v němž jsou již od dob prvních křesťanů obsaženy základní myšlenky křesťanské víry. Křesťanské společenství se hlásí k tradicím české reformace, která přinesla našemu národu Bibli Kralickou.

Sbor ostravského Křesťanského společenství spolupracuje s ostatními církvemi ve městě a nabízí ruku všem, kteří přinášejí tomuto světu biblické východisko z dnešních krizí. Sbor je spravován kolektivem starších, takzvaným staršovstvem v čele s pastorem Antonínem Kratochvílem, který bude i přímý přenos adventní bohoslužby v neděli 2. prosince 2012 od 9:30 hodin sloužit.

Stopáž60 minut
Rok výroby 2012
 L