Aktuální dokument 2001

Dokument L. Rakušanové a J. Krejčíka ml. o podpoře vědy a výzkumu, kterou zdaleka nelze měřit jen penězi.