S Václavem Cílkem na hranici mezi bájemi, historií a minulostí. Premiéra nového dokumentárního cyklu. Režie K. Kopš

Pojďte s námi do hlubin dávnověku. Do doby starých bájí, pověstí a mýtů i do doby bohů, kteří dali jména dnům našeho kalendáře. Cesta nebude jednoduchá, musíme překročit hranice desítky států i tří kontinentů. Přeplout několik moří, abychom se pokusili oddělit zrníčka pravdy od romantických nánosů, které přikryly skutečné události našeho kontinentu – Evropy.

Naše poslední putování je za slovanskými kmeny. Podíváme se na jižní hranice Velké Moravy, tady podél řek Dunaje a Moravy stávala chráněná hradiště, obklopená lužním lesem, který byl lepší pevností, než vysoké hory. Václav Cílek říká, že Slované byli uctívači ohně, měli nejrůznější bohy a bůžky, od všemocných, jako Radegast, až po malé regionální bůžky prostých lidí. Slované také uctívali oheň, dokonce snad i vánoční koleda je původně dík za zrození nového slunce. Teprve křesťanství vyměnilo slunce za Ježíše. Křesťanství na Moravu přinesli Cyril a Metoděj, přeložili bibli. Staroslověnština se stala třetím jazykem bible. Hned po latině a řečtině. Dnes si už moc neuvědomujeme význam Velké Moravy, říše, velké jako Rakousko-Uhersko. Její moc sahala od Dunaje až po sever Německa.

Stopáž17 minut
Rok výroby 2011
 P ST HD