Všechno má svůj čas – a trpělivost je tedy na místě. Zvláště při jednání s úřady. Nebojte se ale ozvat, když vám věci přestanou dávat smysl. Příjezdová cesta na cizím pozemku, problémy s anglickým přepisem jmen u nás žijících cizinců a nepovolené stavby na chráněné louce (2013). Režie Z. Skokan

Obsah dílu

Přehrát vše

Cesta domů je nezbytnou součástí klidného domova. Jak ale postupovat, když se pozemek, přes který cesta vede, dostane do soukromého vlastnictví souseda, který vám zakáže ji používat a ignoruje rozhodnutí úřadů? O tom budou z vlastní zkušenosti povídat manželé Neumanovi.

Paní Červená žije v naší zemi už desítky let. Aby se ale mohla vracet do Ruska, ponechala si ruské občanství. A proto se jí v roce 2011 dotklo nové nařízení, které cizincům přikazuje, aby se jejich české příjmení psalo tak, jak je uvedeno v pase – tedy podle anglického přepisu původního jména v azbuce. Tím však vznikla podivná zkomolenina. A paní Červená se svého krásného příjmení odmítla vzdát bez boje.

Stavby bez stavebního povolení začaly vyrůstat na chráněné louce, která sousedí s domem a zahradou rodiny Černých. Stáje a chlévy narušily odtokové poměry v krajině a vyhloubenými rýhami stéká voda smíšená s močkou na jejich pozemek. Stavební úřad v Ústí nad Labem o všem ví, přehazuje ale vinu na krajský úřad. A ten ji hází zase zpět. Oba úřady přestaly dokonce reagovat na výtky ombudsmana

Stopáž26 minut
Rok výroby 2013
 ST AD