Petr Dvořák a Milan Fridrich o Českém století

Nový cyklus České století vstupuje do kontextu událostí z československé historie, o kterých již byly natočeny hodiny materiálů, kde známe jejich vývoj, klíčové postavy i hybatele děje skryté v pozadí. Tento cyklus však není jen dalším projektem, který chce faktograficky přiblížit historii naší země a rekonstruovat ji. Chce naopak autorsky, stejně jako Česká televize, nabídnout přidanou hodnotu, dát podnět k zamyšlení i sebereflexi, být originální a zkoumat věci do hloubky. Divák Českého století tak nemůže být pasivním konzumentem obsahu, tvůrci cyklu jsou na něj totiž kladeny mnohem větší nároky. S historickými postavami prožívá děj, sdílí jejich pocity, pochyby, odhodlání i obavy. Optikou každodennosti sleduje pozadí vývoje naší země a rozhodování jeho hybatelů.

Kromě nesmírně zajímavého námětu je příslibem vysoké kvality složení tvůrčího týmu v čele s režisérem Robertem Sedláčkem a autorem scénáře, spisovatelem Pavlem Kosatíkem. A bezpochyby také hvězdné herecké obsazení. Ivan Trojan jako brigádní generál František Moravec, jedna z nejkontroverznějších osobností českých dějin, plukovník Emanuel Moravec v podání Daniela Landy či Tomáš Garrigue Masaryk ztvárněný Martinem Hubou. Zájem budí také obsazení rolí polistopadových českých prezidentů, které si na rozdíl od postav z dvacátých let velmi dobře pamatuje většina z nás – Václava Havla Markem Danielem a Václava Klause Jaroslavem Pleslem. Česká televize podporuje kvalitní, odvážné a inovativní projekty. Autorský cyklus České století je přesně takový a já věřím, že mu nedělní prime-time bude slušet.

Petr Dvořák
generální ředitel České televize

K významným československým nebo českým historickým událostem vzniklo v posledních dvaceti letech relativně málo děl. Snímků z nedávné doby o velkých politických osobnostech, jako byli Masaryk nebo Beneš, je jako šafránu. Ve světě je přitom reflexe dějin skrze filmy běžná věc. Vzpomeňme jen z poslední doby na snímky o Margaret Thatcherové, královně Alžbětě II, princezně Dianě nebo Lincolnovi. Jsem proto rád, že letos po pět nedělních večerů můžeme divákům nabídnout cyklus, který v žánru hrané tvorby přináší autorský pohled na historii naší země a alespoň trochu splácí dluh, který v tvorbě filmů na základě literatury faktu osobně pociťuji. České století je podle mého názoru výjimečný počin hned z několika důvodů: ukazuje totiž hybatele klíčových událostí republiky a nabízí divákovi interpretaci motivů vedoucích k rozhodnutím, jež ovlivnily životy milionů lidí, uvádí jednotlivé skutečnosti do kontextu a tím je vymaňuje z učebnicové plochosti. Věřím, že přesně takovéto autorské zkoumání a nahlížení na dějinné události optikou, která může být kritická, může být kontroverzní, nikdy však podbízivá a povrchní, je jedním ze zásadních poslání moderního veřejnoprávního média.

České století jde pod povrch, nepřináší jasné a jednoznačné poselství, neboť ani sama historie taková není. Jsem přesvědčen, že se tento cyklus zařadí do zlatého fondu České televize. Nejen z důvodů, které jsou stručně vyjmenovány v předchozích řádcích, ale také pro neobyčejné umělecké kvality – od scénáře Pavla Kosatíka přes režijní práci oceňovaného Roberta Sedláčka až po autentické herecké výkony předních českých herců.

Milan Fridrich
ředitel programu České televize