Miroslav Táborský představuje památky ČR nominované na zápis do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Režie J. D. Novák

Geopark Český ráj je nejstarší chráněnou krajinnou oblastí v České republice. Skalní města, spousta strží, stezek, vyhlídkových plošin, hrady a zámky, naleziště drahých kamenů, to vše na území necelých 700 km2, které představuje skutečnou geologickou učebnici. Harmonicky utvářenou krajinu charakterizuje reliéf kvádrových pískovců, útvary neovulkanického původu, vodní toky a přirozené lesní, skalní, luční či mokřadní ekosystémy. Geomorfologické i biotické bohatství dává Českému ráji nejen vysokou estetickou, ale i vědeckou hodnotu. Početné jeskyně, výklenky, převisy, dutiny, skalní brány, tunely či skalní hřiby představují klasické mezoformy a mikroformy pískovcových skalních měst. Chráněná krajinná oblast zde byla vyhlášena v roce 1955, v roce 2002 bylo území dále rozšířeno a v říjnu 2005 byl Český ráj přijat do prestižní Sítě evropských a světových geoparků UNESCO.

Český ráj

Český ráj

Stopáž26 minut
Rok výroby 2017
 P ST AD HD
ŽánrDokument