Přehled záchranářské techniky použité v seriálu Sanitka 2

Golem

Klikněte pro větší obrázek Golem je typ speciálního zdravotnického modulu vyrobeného pro Zdravotnickou záchrannou službu hlavního města Prahy. Golem se skládá ze štábního a dispečerského pracoviště, třídícího prostoru a strojovny. Po rozložení modulu vzniknou pod výsuvnými bočnicemi dvě oddělená místa, která jsou krytá a vytápěná (či klimatizovaná) pro zásahy v nepříznivém počasí. Je vybaven 12 přípojnými místy k rozvodu medicinálního O2 přímo k jednotlivým lůžkovým místům, stolečky se zdravotnickým materiálem či lékařskými přístroji, držáky na infuzní roztoky, přípojkami o napětí 220 V / 12 V a osvětlením. Tento prostor pak slouží jako pracoviště pro třídění a dočasné ošetření postižených před transportem do zdravotnických zařízení.

V úložném prostoru mají záchranáři k dispozici tři druhy unifikovaných zdravotnických kufrů, přičemž jeden, ve kterém jsou umístěny léky a pomůcky k urgentním výkonům, slouží lékařům, druhý obsahuje infuzní roztoky a sety k aplikaci a třetí obvazový materiál.

Komentovaná prohlídka zásahového vozu Golem

Komentovaná prohlídka zásahového vozu Golem

Konferenční místnost uvnitř modulu je prvotně určena jako pracoviště krizového štábu, složeného ze zástupců složek integrovaného záchranného systému a zástupců dotčených oblastí. V tomto prostoru vyhodnocují stávající situaci, koordinují spolupráci a plánují další průběh účinného zásahu. Dále je možno tento prostor využít jako relaxační místnost pro krátké zotavení záchranářů. Štábní pracoviště je vybaveno informační technikou a je zde i možnost přípravy jídla a dostatku tekutin jak pro záchranáře, tak pro raněné. Dispečerské pracoviště, které je umístěno ve výsuvné části na střeše, je vybaveno komunikační a výpočetní technikou až pro tři pracovníky. Ti mají na starosti řízení provozu na místě, koordinaci posádek a sanitek při třídění a odsunu raněných, komunikaci se zdravotnickými zařízeními, kam jsou ranění dopravováni, koordinaci zásahu s centrálním zdravotnickým operačním střediskem na základně či s ostatními složkami integrovaného záchranného systému atd. Tento prostor umožňuje dokonalý výhled do terénu v plném úhlu 360˚.

Součástí modulu je také strojovna s technologickým vybavením: vlastním agregátem na výrobu elektřiny, naftovým topením, hydraulickými čerpadly, elektrorozvaděči a hydraulickými rozvaděči, ale také klimatizační jednotkou a dalšími potřebnými technologiemi vč. zásoby pohonných hmot (600l nádrž), vody (800l nádrž na čistou vodu a 1200l nádrž na odpadní vodu) a dalších médií, jako je např. kyslík. Modul je také vybaven dvěma toaletami a sprchou.

RZP (rychlá zdravotnická pomoc)

Klikněte pro větší obrázek Skupina RZP disponuje sanitami s možností transportu imobilního pacienta tzv. „velkou sanitkou“ s plným vybavením k ošetření širokého spektra všech běžných zdravotních příhod a úrazů – od těžkého poranění přes náhlé srdeční zástavy až například k překotnému porodu. Ve vybavení těchto vozidel je přístroj pro monitoraci EKG s defibrilátorem, přístroj pro umělou plicní ventilaci, komplexní lékárna pro léčbu kritických stavů, kyslíkové láhve, obvazový a infuzní materiál. Posádky RZP zajišťují cca 80 % výzev s lehčími případy. Tým RZP tvoří diplomovaný zdravotnický záchranář (či absolvent specializovaného pomaturitního studia vyšší odborné nebo vysoké školy) a řidič RZP (záchranář s praxí v řízení motorových vozidel po absolvování speciálního kurzu „řidič RZP“).

RLP (rychlá lékařská pomoc)

Klikněte pro větší obrázek Lékař přijíždí na místo události v osobním voze se zdravotnickou zástavbou a se skupinou RZP se setkává u pacienta. Tento systém se nazývá „rendez-vous“ a lze ho označit za jeden z největších pokroků v poskytování přednemocniční neodkladné péče. Zkracuje dojezdový čas k pacientovi na nejnižší možnou míru (osobní auto je v permanentně zacpaných ulicích Prahy rychlejší než „velká sanitka“) a zároveň dovoluje lépe rozvrhnout práci lékaře, který v ideálním případě na místě zásahu provede všechny zákroky a lékařské výkony potřebné k odvrácení život a zdraví ohrožujícího stavu a stabilizovaného pacienta už do nemocnice v lehčích případech transportuje posádka RZP, zatímco lékař je uvolněn a může vyjet k dalšímu případu. Skupinami RLP je realizováno pouze 20 % nejzávažnějších případů ohrožení zdraví a života.

Š1203

Klikněte pro větší obrázek Historii legendární „dvanáctsettrojky“ můžeme dopátrat až po příkaz Státní plánovací komise z roku 1956, kdy měla být stávající řada Škodovek 1201/1202 nahrazena novým a moderním užitkovým vozem. O automobilu, který byl zároveň vozem záchranné služby i vozem pohřebním, kolovala v tehdejším Československu mnohá rčení. Například se říkalo, že kdo přežije převoz dvanáctsettrojkou do nemocnice, přežije už všechno. Vozidlo s hanlivým označením „dvanáctsettroska“ však bylo prvním (a dosud jediným) československým sériově vyráběným malým užitkovým automobilem se samonosnou bezkapotovou karosérií. Jeho výroba začala v roce 1968 ve Vrchlabí, kde se za dobu fungování podniku vyrobilo celkem 69 727 kusů, aby se následně v rámci industrializace Slovenska roku 1981 přesunula celá výroba do Trnavy.