Přehled dílů

26
alternative text

Ti nejlepší z klasiky

Skladby Franusova kancionálu, A. Dvořáka a F. Schuberta účinkují Rožmberská kapela, um. vedoucí F. Pok, M. Keiko - soprán, J. Šaroun - klavír a Adamusovo trio.

alternative text

Hudební vizitka

Klavírní trio č. 2, op. 67 D. Šostakoviče hraje klavírní trio ArteMiss ve složení A. Štajnochrová - housle, A. Vlčková - violoncello a J. Vychodilová - klavír.

alternative text

Ti nejlepší z klasiky

Skladby W. A. Mozarta, R. Strausse a F. Chopina účinkují Č. Pavlík - housle, I. Klánský, J. Šaroun - klavír a D. Pecková - mezzosoprán. Připravili: S. Vaněk, B. Vítek a A. Rezek.

alternative text

Hudební vizitka

Skladby H. Villa-Lobose, I. Albenize a F. Tárrega hraje kytarista L. Brabec

alternative text

Ti nejlepší z klasiky

Skladby E. W. Korngolda a J. Suka účinkují P. Šporcl – housle, P. Jiříkovský – klavír a Klavírní kvarteto B. Martinů

alternative text

Hudební vizitka

Skladby T. Vitaliho, Ch. de Beriota a M. Ravela hrají Ivan Ženatý - housle a Katarína Ženatá - klavír.

alternative text

Ti nejlepší z klasiky

Skladby G. P. Telemana, J. Plánického, J. Krčka a dalších účinkují G. Krčková - hoboj d`amore, A. Hlavenková - soprán a Musica Bohemica, umělecký vedoucí J. Krček.

alternative text

Hudební vizitka

Skladby různých autorů zpívá vokální soubor Gentlemen Singers.

alternative text

Ti nejlepší z klasiky

V gregoriánských chorálech svatodušní neděle, skladbách A. Dvořáka a G. Gershwina účinkují: Schola Gregoriana Pragensis - umělecký vedoucí D. Eben, M. Lapšanský, P. Toperczer - klavír a Das Saxophon-Ensemble G. Priesner.

alternative text

Hudební vizitka

Skladby R. Schumanna, B. Martinů a A. Dvořáka hrají D. Veis - violoncello a H. Veisová - klavír.

alternative text

Ti nejlepší z klasiky

Skladby: A. Piazzolly, L. Fišera a L. Janáčka účinkují J. Bárta - violoncello, F. Maxián, J. Klepáč, D. Ritzová - klavír a I. Kusnjer - zpěv.

alternative text

Hudební vizitka

Skladby A. Forgueraye a M. Maraise hrají P. Wagner - viola da gamba, doprovází P. Vacek - loutna

alternative text

Ti nejlepší z klasiky

Záznam komorního koncertu z kláštera sv. Anežky České v Praze Na Františku – M. Ravel, J. Haydn

alternative text

Hudební vizitka

Skladby L. Hurníka, E. Viklického, O. Nelsona a D. Gillespieho hraje smyčcový Apollon kvartet a klavírista E. Viklický

alternative text

Ti nejlepší z klasiky

Záznam komorního koncertu z kláštera sv. Anežky České v Praze Na Františku – H. Villa-Lobos, M. de Falla, A. Dvořák, F. Schubert

alternative text

Hudební vizitka

Skladby P. Vajsara, P. Methenyho, R. Rodgerse a J. Kučery hraje smyčcový Epoque Quartet

alternative text

Ti nejlepší z klasiky

Záznam komorního koncertu z kláštera sv. Anežky České v Praze Na Františku – F. M. Torroba, J. Teml a J. Francaix

alternative text

Hudební vizitka

Pražské kytarové kvarteto hraje skladby H. Purcella, F. M. Torroby, A. de Lhoyera, I. Albénize, Z. Lukáše a C. Debussyho

alternative text

Ti nejlepší z klasiky

Festival staré hudby 1998 Český Krumlov — J. S. Bach a W. A. Mozart - J. Tůma - kladívkový klavír, P. Hejný - viola da gamba a barokní violoncello

alternative text

Hudební vizitka

Komorní orchestr Berg hraje skladby S. Prokofjeva, M. Nejtka, S. Hořínka a P. Wajsara

alternative text

Ti nejlepší z klasiky

Festival staré hudby 1998 Český Krumlov

alternative text

Hudební vizitka

Skladby barokních autorů J. D. Heinichena, J. A. Gureckého a G. Tartiniho hraje umělecký soubor Collegium Marianum

alternative text

Ti nejlepší z klasiky

Koncert kytaristy Vladimíra Mikulky z Rondelu Státního hradu a zámku v Jindřichově Hradci s díly J. S. Bacha, F. Morena-Torroby, N. Koškina a J. Turina

alternative text

Hudební vizitka

Pražákovo kvarteto hraje skladby B. Smetany, A. Dvořáka, J. Haydna, F. Schuberta a L. van Beethovena

alternative text

Ti nejlepší z klasiky

Kytarový koncert z Rondelu Státního hradu a zámku v Jindřichově Hradci. Ve skladbách J. B. Marelly, J. W. Duarteho, španělské provenience a M. Tesaře účinkují P. Henel, J. Reiterman a L. Pelikán

alternative text

Hudební vizitka

Skladby B. Smetany hraje klavíristka J. Čechová