Přehled dílů

26
alternative text

Hudební vizitka

Skladby B. Smetany hraje klavíristka J. Čechová

alternative text

Ti nejlepší z klasiky

Kytarový koncert z Rondelu Státního hradu a zámku v Jindřichově Hradci. Ve skladbách J. B. Marelly, J. W. Duarteho, španělské provenience a M. Tesaře účinkují P. Henel, J. Reiterman a L. Pelikán

alternative text

Hudební vizitka

Pražákovo kvarteto hraje skladby B. Smetany, A. Dvořáka, J. Haydna, F. Schuberta a L. van Beethovena

alternative text

Ti nejlepší z klasiky

Koncert kytaristy Vladimíra Mikulky z Rondelu Státního hradu a zámku v Jindřichově Hradci s díly J. S. Bacha, F. Morena-Torroby, N. Koškina a J. Turina

alternative text

Hudební vizitka

Skladby barokních autorů J. D. Heinichena, J. A. Gureckého a G. Tartiniho hraje umělecký soubor Collegium Marianum

alternative text

Ti nejlepší z klasiky

Festival staré hudby 1998 Český Krumlov

alternative text

Hudební vizitka

Komorní orchestr Berg hraje skladby S. Prokofjeva, M. Nejtka, S. Hořínka a P. Wajsara

alternative text

Ti nejlepší z klasiky

Festival staré hudby 1998 Český Krumlov — J. S. Bach a W. A. Mozart - J. Tůma - kladívkový klavír, P. Hejný - viola da gamba a barokní violoncello

alternative text

Hudební vizitka

Pražské kytarové kvarteto hraje skladby H. Purcella, F. M. Torroby, A. de Lhoyera, I. Albénize, Z. Lukáše a C. Debussyho

alternative text

Ti nejlepší z klasiky

Záznam komorního koncertu z kláštera sv. Anežky České v Praze Na Františku – F. M. Torroba, J. Teml a J. Francaix