Přehled dílů

26
alternative text

Ti nejlepší z klasiky

Skladby: A. Piazzolly, L. Fišera a L. Janáčka účinkují J. Bárta - violoncello, F. Maxián, J. Klepáč, D. Ritzová - klavír a I. Kusnjer - zpěv.

alternative text

Hudební vizitka

Skladby A. Forgueraye a M. Maraise hrají P. Wagner - viola da gamba, doprovází P. Vacek - loutna

alternative text

Ti nejlepší z klasiky

Záznam komorního koncertu z kláštera sv. Anežky České v Praze Na Františku – M. Ravel, J. Haydn

alternative text

Hudební vizitka

Skladby L. Hurníka, E. Viklického, O. Nelsona a D. Gillespieho hraje smyčcový Apollon kvartet a klavírista E. Viklický

alternative text

Ti nejlepší z klasiky

Záznam komorního koncertu z kláštera sv. Anežky České v Praze Na Františku – H. Villa-Lobos, M. de Falla, A. Dvořák, F. Schubert

alternative text

Hudební vizitka

Skladby P. Vajsara, P. Methenyho, R. Rodgerse a J. Kučery hraje smyčcový Epoque Quartet

alternative text

Ti nejlepší z klasiky

Záznam komorního koncertu z kláštera sv. Anežky České v Praze Na Františku – F. M. Torroba, J. Teml a J. Francaix

alternative text

Hudební vizitka

Pražské kytarové kvarteto hraje skladby H. Purcella, F. M. Torroby, A. de Lhoyera, I. Albénize, Z. Lukáše a C. Debussyho

alternative text

Ti nejlepší z klasiky

Festival staré hudby 1998 Český Krumlov — J. S. Bach a W. A. Mozart - J. Tůma - kladívkový klavír, P. Hejný - viola da gamba a barokní violoncello

alternative text

Hudební vizitka

Komorní orchestr Berg hraje skladby S. Prokofjeva, M. Nejtka, S. Hořínka a P. Wajsara