Po stopách hornické historie s Václavem Cílkem

Pořad nás seznámí s historií dolování stříbra v Kutné hoře, kkteré vlastně dalo vznik tomuto městu. V doprovodu speleologů z muzea stříbra vstoupíme do středověkého dolu. Budeme svědky tzv. Kutnohorského stříbření, během kterého se město vrací do doby před šesti sty léty, kdy do jeho ulic zavítal král Václav II. s celým svým doprovodem. Celé město se odívá do historického roucha a po dva dny žije oslavami. Zúčastníme se slavnostní mše v kostele sv. Barbory a rytířského turnaje v městském parku i velkolepého kostýmního průvodu ulicemi města.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2009
 ST 4:3