Po stopách hornické historie s Václavem Cílkem

S historikem a archeologem Václavem Cílkem navštívíme lokality, kde se už dob keltského osídlení rýžovalo či dolovalo zlato. V prostředí Kašperského muzea a v historické důlní chodbě bude Václav Cílek hovořit o středověkém způsobu dobývání zlata, i o hospodářsko ekonomických souvislostech vývoje českého království vzhledem k zhruba třem stům historických ložisek zlata na jeho území. S kamerou navštívíme veřejnosti zpřístupněné historické štoly a vydáme se i do míst, která pracovníci muzea zkoumají a objevují. Velice významné naleziště zlata bylo v Jílovém u Prahy. Podle všeho jílovské zlato bylo použito k výrobě korunovačních klenotů jak prvních českých králů, tak i Karlem IV.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2009
 ST 4:3