Kdo se odhodlal přepisovat knihy, které neprošly komunistickou cenzurou, musel počítat s trestem. Výjimkou nebyly mnohaleté žaláře. Dokumentární cyklus o praktikách totalitního režimu v bývalém Československu (2011). Režie M. Petrov

Samizdat. Samotný termín pochází z ruštiny a znamená: vydáváno samo, svépomocí. Tyto nepříliš vkusné, přepisované a opisované texty se ovšem za komunistické éry dostaly do rukou mnoha lidem, kteří by si je jinak neměli šanci přečíst. Byla to totiž svérázná reakce na cenzuru; umožňovala dostávat k širšímu okruhu čtenářů i díla zakázaných autorů. Samizdaty přepisovali zpravidla dobrovolníci na psacích strojích přes průklepové papíry. Pak se šířily přes známé a kamarády a některé výtisky mnohokrát měnily majitele. Komunistický režim proti samizdatům marně bojoval: nejdříve se snažil kontrolovat majitele psacích strojů, později všechny provozovatele kopírek a cyklostylů. A co hůř: kvůli šíření samizdatu končili mnozí i ve vězeních.

Stopáž13 minut
Rok výroby 2011
 ST
ŽánrDokument