Poblíž královského města Poličky, ve stínu 700 let staré lípy je dodnes ukryt soubor unikátních roubených domů (2011). Do vesnice, která se dostala i do románů Aloise Jiráska, vás zavede Lumír Tuček

Dnes vás zavedeme do vesnice s názvem Telecí, kterou najdeme v blízkosti královského věnného města Polička na Českomoravské vysočině. Telecí je jedna z nejznámějších a nejlépe dochovaných vesnic Vysočiny. Leží v malebné podhorské krajině na okraji CHKO Žďárské vrchy a je rozložena v hlubokém téměř šestikilometrovém údolí teleckého potoka. Jedná se o vesnici lánového typu, původ má ve vrcholném středověku.

Zástavbu obce tvoří velké množství dochované roubené stavby, kterým se říká Poličské dvorce. Obytné domy spolu s hospodářskými staveními vytvářejí podobu uzavřených čtyřhranů. Mezi tamními domy se dochovaly stavby dispozičně velmi starobylé. Poličsko se řadí k málu regionů s dochovanou předbělohorskou zástavbou. Část vesnice Telecí vyhlásilo Ministerstvo kultury ČR v roce 2004 vesnickou památkovou zónou.

Stopáž19 minut
Rok výroby 2011
 ST AD
ŽánrDokument