Čo sa stalo v Murani

lidová z Gemeru

Návraty k divočině – Muráňská planina Čo sa stalo v Murani dědině
včera večer o šestej hodine
išlo dievča pre studenú vodu
pozbylo tam panenskú slobodu.

Išlo domov, žalostne plakalo
Na mamičku, tatička volalo
Ach mamičko, tatíček moj milý
Pozbyla som svoj vienok zelený

Dievka moja, kde si ho stratila?
Včera večer, keď som vodu brala
prišel za mnú belavý Janíček
odobral mi moj zeleny venček.