K polodivokým koním na velkou louku, za jedinečným lýkovcem do skal i do hlubiny propasti vás v dokumentárním cyklu České televize zavede Tomáš Kočko (2011). Režie J. Bergmanová

Zachovalé krasové území Muráňská planina je národním parkem od roku 1997. Rozkládá se na rozloze 20 318 ha jižně od Nízkých Tater a horního Hronu, mezi městy Brezno, Tisovec, Muráň a Červená Skala.

Návraty k divočině – Muráňská planina K přitažlivým a možná až exotickým znakům tohoto slovenského národního parku patří volný chov koní, pralesovité lesní porosty, krasové útvary a jedinečný výskyt některých živočichů a rostlin. Nejnavštěvovanější je tady určitě rezervace Cigánka. Krom jiného je jakousi otevřenou učebnicí geologie a i ti, kteří nejsou odborníky, si mohou v reliéfu krajiny číst o tom, jak vznikaly vápencové skály a jak je postupně tvarovala voda, která vytvořila hluboká údolí. Nenechte si proto ujít Hrdzavou dolinu a ani tu dolinu, které se říká Javorníková.

Návraty k divočině – Muráňská planina K živočichům, které jsme dosud neuvedli a kteří jsou jedinečnými obyvateli některých lokalit, patří sysel. Někteří vám tady poradí, abyste se posadili poblíž jeho díry s rozkrojeným jablíčkem v ruce a počkali, jestli ho vůně jablka nepřiláká ven. Sysel, který v sedmdesátých letech minulého století doplatil na užívání chemikálií v zemědělství a na záměrné vybíjení, byl vysazen v lokalitě Bílé vody. Ten dnešní pochází z různých míst, nejvíce ovšem z letiště v Košicích, kde by jinak ohrožoval leteckou dopravu.

Návraty k divočině – Muráňská planina Národní park Muráňská dolina je charakteristický původním složením dřevin, které je totožné již několik stovek let ještě z dob prvního osídlení člověkem. Převažují listnaté lesy a i smrk, který se tady vyskytuje, je původní, nikoli dodatečně uměle vysazený. Také biotop květnatých bučin je pro Muráňskou planinu daný už po mnoho století a z pohledu EU je vnímán jako evropsky významné území. Jestliže se vydáte do pralesa Suché doly, osloví vás nejen původní zalesnění, ale i krasové jámy a podzemí protkané sítí jeskyní. Ptáte se, kde se vzal název Suché doly? Pochopíte brzy. Veškerá povrchová voda tady stéká do podzemí, kde vyživuje podzemní říčku Teplica. Pomalým propadem jeskynních stropů pak vznikají sníženiny, které se proměňují v trychtýře a dávají vzniknout propastem. Na Muráňské planině i v Tisovském krase je evidováno asi 410 jeskyní, od malých dvoumetrových až po velké, jako je Bobačka dlouhá přes 3 km. Když už byla řeč o propastech, pak k nejznámějším patří Michňová s hloubkou 105 m a Nová Michňová dlouhá 1 245 metrů, která byla objevena až v roce 2006. Ochranáři národního parku uvažují o zpřístupnění, které ale bude vyžadovat určitou jeskyňářskou zdatnost.

Návraty k divočině – Muráňská planina Jestliže jsme na začátku mluvili o koních, pak nesmíme opomenout místo zvané Velká loučka, kde se daří pastevnímu odchovu noriků muráňského typu. Původně byli vyšlechtěni pro lesní hospodářství. Dnešní těžba dřeva se ale bez nich obejde, a tak zůstávají tato – v rámci celé Evropy – jedinečná chovná stáda jako vítaná nabídka pro turisty. Přírodní rezervace Fabova hola je typickým biotopem pro všechny velké šelmy, ať už je to medvěd, vlk, rys ostrovid, nebo třeba divoká kočka. Žijí tady v posledních slovenských pralesech, ve kterých je zakázána jakákoliv činnost člověka, a tak nejsou rušeni ani lidmi, ani hospodářskou činností. Skutečná divočina, to je určitě Martinova dolina v národní přírodní rezervaci Šarkanina. Prochází jí turistický chodník a i tady lze nalézt stopy třeba právě po medvědovi, který si značkuje své teritorium.

Foto: Tomáš Kočko

Stopáž26 minut
Rok výroby 2011
 ST AD
ŽánrDokument