Srozumitelná cesta ke zdraví. Režie P. Horký

Chronická bolest zad je dneska doslova civilizační chorobou. Bolest zad (především v oblasti dolní bederní páteře) postihne alespoň jednou za život asi 50 až 70 % lidí (některé odhady uvádějí i 85 %) v průmyslových zemích. Bolest zad je podle statistik nejčastější příčinou pohybového omezení osob mladších než 45 let, druhým nejčastějším důvodem k návštěvě lékaře, je na pátém místě mezi důvody k hospitalizaci a na třetím mezi chirurgickými zákroky. Epidemiologické poznatky taky potvrzují souvislost mezi bolestí zad a psychosociálními faktory. Stres, úzkostné poruchy, deprese a řada dalších poruch mohou být následkem bolesti, ale v řadě případů jí předcházejí. Dnes je v České republice více než 80 pracovišť léčby bolesti a osm multidisciplinárních center léčby bolesti. Na těchto pracovištích pracují vedle algeziologů i odborníci jiných specializací, především psychologové, neurologové, rehabilitační lékaři, psychiatři a další. Současná strategie léčby bolesti zahrnuje vedle moderní farmakoterapie i psychoterapii, rehabilitaci, radioterapii a další.

Stopáž18 minut
Rok výroby 2010
 P ST