Příběh nejlepšího českého barokního malíře 17. století. Připravil M. Kučera

Pravděpodobně někdy na počátku roku 1638 se do Čech vrátil malíř – exulant Karel Škréta. Narodil se v Praze kolem roku 1610, a to v domě U černého jelena nedaleko Týnského chrámu. Dostalo se mu důkladného humanistického vzdělání, kromě latiny a němčiny ovládal i italštinu.Vyrostl v prostředí Českobratrské rodiny. Proto také musel po Bílé hoře s matkou odejít do emigrace. Otce ztratil již v roce 1613. Pravděpodobně v Itálii, kde se pět let zdokonaloval v malířských technikách, přestoupil na katolickou víru. Ve své vlasti nakonec vynikl jako tvůrce oltářních obrazů, portrétista, kreslíř a ilustrátor.

Napište nám