Dokument o ZOO ve Dvoře Králové - největším evropském chovateli afrických zvířat

Královédvorská zoologická zahrada vznikla na území původního soukromého parku s kopií renesančního zámku, kterou nechal v roce 1905 postavit továrník Richard Neumann. Po znárodnění textilního průmyslu v roce 1945 vzniklo ve vile městské Vlastivědné muzeum, jehož součástí se postupně staly klece s evropskými zvířaty – základ budoucí zoo.

Zoologická zahrada byla oficiálně otevřena 9. května 1946. Především v prvních desetiletích byly jednotlivé klece a výběhy stavěny svépomocí. Mezi nejvýznamnější patří adaptace původního palmového skleníku na Tropický pavilon s opicemi, ptáky a prvním královédvorským lvem. K významnému rozvoji zahrady došlo počátkem 60. let, kdy vznikly první moderní velké pavilony (terárium, výběh ledních medvědů, pavilony šelem, pavilon pro slona a další). Celková plocha zoo se zvětšila na 28 hektarů. V 70. letech prosadil specializaci zahrady na africkou faunu ředitel Josef Vágner. Během osmi expedic do různých zemí Afriky dovezl kolem dvou tisíc zvířat (především kopytníky, šelmy, opice a plazy), která se stala základem unikátních chovů. Zahrada se stala jedinečnou genobankou afrických kopytníků na evropském kontinentě. Po dalších úpravách a přestavbách bylo 8. května 1989 poprvé otevřeno africké safari. V současné době dosahuje královédvorská zoo světových úspěchů v chovu nosorožců, žiraf, zeber, buvolů a antilop. Počtem zvířat je největší zoo u nás, velikostí safari nejrozsáhlejší v Evropě.

Napište nám