Staronové věže

Malostranská beseda v Praze bývala oblíbeným kulturním centrem, kde se hrálo divadlo, jazz, konaly se výstavy. Po rekonstrukci získala novou podobu (2010). Připravil J. Soukup

Malostranská beseda na Malé Straně bývala v minulém století oblíbeným kulturním centrem, kde se hrálo divadlo, jazz, konaly se výstavy. Původně se jednalo o budovu Malostranské radnice, jež byla vystavena roku 1478. Budova radnice vyvázla bez újmy z velkého požáru v roce 1541, který zničil dvě třetiny malostranských staveb. Neušetřili ji však pasovští vojáci, který na začátku následujícího století čtvrť vydrancovali. Teprve pak se dočkala přestavby do pozdně renesanční podoby a po poničení švédskými vojsky v roce 1648 se přistoupilo k barokním úpravám objektu. Patrně v této době byly vztyčeny tři věže v průčelí.

V 18. století byla sloučena čtyři pražská města a radnice tak ztratila uplatnění. Nové našla jako sídlo fiskálního úřadu a berního archivu. V roce 1828 budova přišla o své věže a v druhé polovině století se stala kulturním a spolkovým centrem čtvrti.

Tato funkce budově zůstala i během 20. století, kdy zde výrazný prostor čím dál více nacházely nekonvenční kulturní podniky a vystoupení. Po roce 1989 jako kulturní centrum představovala ohnisko života turismem ochromené Malé strany a tato funkce ji zůstává nadále. Nic nezměnila ani náročná rekonstrukce v letech 2006 až 2009, jejíž realizaci se dokumentární snímek věnuje. Tento ojedinělý architektonický a památkářský počin vedl k záchraně unikátního renesančního krovu a po dlouhé diskuzi se mu podařilo navrátit tři barokní věže do průčelí. Obnovou rovněž prošly cenné interiéry, v nichž se na řadě míst dochovaly ještě středověké prvky. Dnes se v rekonstruované besedě, jež se stala skutečnou ozdobou Malostránského náměstí, nachází kulturní sál, restaurace, kavárna, pivnice, divadelní klub a galerie.

Stopáž24 minut
Rok výroby 2010
 ST
ŽánrDokument