Dobré ráno s Jedničkou

Hodnocení pořadu:
1 2 3 4 5 Počet hlasů: 0  
Sdílet
| Poslat odkaz
Chat

Marek Vácha – katolický kněz, biolog a vedoucí Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Záznam chatu ze čtvrtka 22. září 2011

supertruper: „Myslíte, že jsou lékaři dostatečně vyučováni a vychováváni k etice ve svém povolání? Co by se dalo v této oblasti zlepšit?“

Marek Vácha: „Myslím, že pomalu doháníme Evropu. Pokud jsou čeští lékaři kritizováni veřejností, tak typicky ne kvůli nedostatečným znalostem nebo nedostatečným dovednostem, nýbrž právě kvůli záležitostem souvisejícími s etikou: aroganci, špatnou komunikací a podobně. Etika by měla doprovázet studenta v každém ročníku jeho studií.“

Jana: „Předpokládám, že jste velmi zaneprázdněný. Jak trávíte svůj volný čas? a co to pro vás znamená mít volný čas?“

Marek Vácha: „Ale mám voný čas! Letos jsme prožili s přáteli tři týdny v bažinách Jižní Ameriky.“

maja: „Myslíte si, že máte smysl pro humor? - působíte na mě jako vážný člověk.“

Marek Vácha: „To jste mě rozesmála, jéje, to já nevím!“

ADEN: „Jaký máte názor na vyrovnání státu s církví - Topolánkova vláda, Nečasova vláda a myslíte si, že dojde brzy k podepsání smlouvy mezi ČR a Vatikánem?“

Marek Vácha: „Jakžto civilizovaný stát bychom smlouvu s Vatikánem měli mít; co se týče majetkového vyrovnání, naštěstí jsou to věci kterými se nemusím zabývat.“

Sudoku: „Co řeší Ústav etiky na 3. LF UK?“

Marek Vácha: „Tak jako všechny ostatní Ústavy. Učíme studenty (nějaké prezentace najdete na našich stránkách), snažíme se publikovat a řešit granty, toho času mimo jiné organizujeme konferenci reflektující vztah lékař-pacient zejména ve vztahu s kampaní "Děkujeme odcházíme", 21. října v tzv. Modré posluchárně v Karolinu. Srdečně zvu!“

Sudoku: „Co říkáte na křesťanské skinheads a na křesťanský death metal?“

Marek Vácha: „Nic, vůbec netuším, že takové věci existují a nikdy jsem nic takového neposlouchal. Dokonce mám dojem, že tato mezera v mém kulturním rozhledu zůstane navždy nezaplněna.“

Sudoku: „Byl byste pro zrušení celibátu v římské církvi?“

Marek Vácha: „Ano.“

Sudoku: „Znáte časopis Te DEUM - dvouměsíčník?“

Marek Vácha: „Jestli máte na mysli to, co vydávají dominikáni, tak to považuji za jeden z nejlepších časopisů, který je toho času k mání v českém jazyce a velmi doporučuji.“

cento: „Jste nějak příbuzný s Benediktem Váchou - politický aktivista?“

Marek Vácha: „Pokud vím tak ne, to jméno slyším poprvé.“

Emotional MUSIC: „Čtete Katolický týdeník?“

Marek Vácha: „V zásadě ano, když v neděli ráno otevírám kostel, snažím se jej aspoň prolistovat. Myslím že kvalitou jde nahoru, velmi se mi líbí Perspektivy.“

Anti161: „Jaké je Vaše celé jméno?“

Marek Vácha: „Marek Vácha, Orko je dávná skautská přezdívka.“

SEATO: „Jakým učitelem etiky je Petr Příhoda podle Vás?“

Marek Vácha: „Petra Příhody si velmi vážím a mám tu čest jej považovat za svého přítele.“

Sandokan Budokan: „Jak dlouho jste knězem?“

Marek Vácha: „Od roku 1996.“

Anti161: „Když srovnáte Duku a Vlka, kdo je lepší na postu arcibiskupa?“

Marek Vácha: „Myslím, že slovo "lepší" nebo "horší" není na místě. Každý má své vlastní charisma. To neříkám proto, že se chci otázce vyhnout, ale protože si to skutečně myslím.“

Anti161: „Co říkáte na ateismus v Čechách dnes a jak myslíte, že římská církev dopadne ve sčítání lidu 2011?“

Marek Vácha: „Jak dopadne církve při sčítání, chci říct to číslo co se přihlásí k víře nepovažuji za příliš důležité. Mnohem zajímavější jsou pro mě lidé, kteří jsou v jakési šedé zóně, kteří si kladou otázky a církev z různých důvodů buď pomalu opouštějí, nebo ji pomalu nacházejí.“

Sandokan Budokan: „Co říkáte na lefévristy?“

Marek Vácha: „Jedním z velikých kladů katolické církve byla vždy veliká tolerance k různým proudům, hnutím a spiritualitám, pokud nejdou za určitou hranu, což se naneštěstí ve Vámi zmiňovaném případě stalo. Je zde na jedné straně místo pro charismatickou obnovu a na straně druhé i pro tradicionalistické proudy. Pokud se současnému papeži zdaří smír, věřím, že to bude přínosem pro všechny.“

cento: „Jaký máte názor na současnou KDU-ČSL a na křesťanskou platformu v ČSSD?“

Marek Vácha: „Velmi si vážím Stanislava Juránka a myslím že nějaká strana tohoto typu, přes všechny problematické momenty, by měla být v parlamentu zastoupena. Při volbách jsem ale vždy na velkých rozpacích a slovy Jana Sokola jedna strana jako by vždy chyběla - tu, kterou bych chtěl volit.“

alda: „Jaké jste měl impulzy stát se katolickým knězem? Měl jste někdy pochybnosti o své volbě? Jak je pro Vás náročné zvládat povinnost celibátu?“

Marek Vácha: „Tohle patří mezi věci, které jsou neuchopitelné do slov. Jinak, je asi dobře, že v den svěcené člověk ještě nevidí běsy, kteří na něj čekají za první zatáčkou.“

alda: „Jaký máte vztah k jiným křesťanským protestantským církvím? Jak vnímáte islám, židovství a např. východní budhismus?“

Marek Vácha: „Ce se týče protestantských církví, nikdy nebyla situace lepší než je dnes. Ekumenismus jde spíše zezdola, než ze strany hierarchií. Pro mladé je samozřejmostí, že se přátelí katolíci s baptisty, ebavgelíky a podobně. Přibližně třetina přednášek co mám je pro protestatntské sbory. Poslední dvě svatby co jsem měl byly mezi katolíky a protestanty. Při všem, co nás teologicky rozděluje věřím, že se děje něco velmi dobrého. Co se týče židovství, velmi doporučuji současného vrchního rabína Jonathana Sackse a všechno co napsal. Křesťané si v současnosti velmi uvědomují, že vychází ze židovství a že judaismus mám mnoho věcí velmi hluboko promyšlené. A opět, nikdy v minulosti nebyly vztahy mezi křesťany a Židy tak dobré jako jsou dnes.“

alda: „Jaký je Váš názor na trvalé jáhenství mužů a jaký je Váš názor na trvalé jáhenství žen? Starokatolíci i jiné církve světí jáhenky, co si o to myslíte?“

Marek Vácha: „Instituci trvalých jáhnů se snažím ze všech sil podporovat, myslím, že v ní je budoucnost katolické církve a velmi se těším na chvíli, poud se dožiji, až budou první trvalí jáhni vysvěceni na kněze. Pro ty současné celibátní kněze by to bylo velikou pomocí! Co se týče jáhenek, zde v katolické církvi se jedná o běh na dlouhou trať, pokud vůbec. Jan Pavel II. diskusi na dlouhou dobu zastavil. Přesto, že nesvěcení žen na kněze není dogma, téma zřejmě dlouho nebude na stole. Katolická církev ale tuto instituci měla, svatý Pavel pozdravuje jáhenku Foibé, tuším že v Řím 16,1 a jáhenky zde prvních tisíc let byly!“

alda: „Nemáte informaci zda se někde v ČR nepřipravuje kurz, něco podobného jak ho pořádala ETF v Praze před několika léty, pro nemosniční kaplany? Jaký je Váš názor na nemocniční kaplanství?“

Marek Vácha: „Nemocniční kaplany, alespoň ty z Brna, znám osobně a vím z vlastní zkušenosti, že poptávka po nich je mnohem větší než jejich síly. Instituce nemocničních kaplanů je tedy velmi žádaná. Zda toho času probíhá nějaký nový kurs, nevím.“

alda: „Vyzařuje z Vás optimismus a dobrá nálada, což není v dnešní uspěchané a bláznivé době pro mnoho lidí vůbec lehké. Máte nějaký recept, jak na to?“

Marek Vácha: „Kdybyste mě viděla, jak jsem dnes o tři čtvrtě na pět vstával, abych stihl vysílání v šest, věřím, že byste tuto otázku nepoložila.“

zdenka: „Co si myslíte o fyzických trestech u malých dětí (plácnutí přes zadek, přes ruku)?“

Marek Vácha: „Díky svým životním osudům vlastní děti nemám a naštěstí jsem nikdy ani ve škole ani ve skautu nikdy nemusil nikoho fyzicky trestat. Jinak ale určitě nejsem přítelem kultu dítěte a podle mého názoru silně přehnané představy, že se dítěte nikdo nesmí ani dotknout, aby se nenarušil jeho vývoj.“

cento: „Jak vnímáte kardinála Berana?“

Marek Vácha: „Kardinál Beran je nepochybně jednou z velmi světlých postav církve během pronásledování během komunistické totality. Nevím, jak moc je znám současné generaci, tou mou lidé jako on a mnoho dalších velmi výrazně a velmi pozitivně ovlivnili.“

Karel Smacek: „. Holokaust je jen jedním z nesčetných křesťanských pogromů na Židy a katolické vraždění všech jinověrců (neštítili sezaživa stahovat lidi z kůže, znásilňovat dívky před očima jejich matek, ukřižovávat, popravovat malé děti narážením na kůly a ani vyřezávat lidem oči zaživa) prováděné s krutostí odsuzovanou i nacisty bylo v Chorvatsku řízeno přímo katolickou vládou s přímými vazbami na Vatikán, mnohdy katolickými knězi a mnichy, obětí bylo přes 800 000. Jak to, že papež Jan Pavel II nicméně blahoslavil kardinála Alojsia Stepinace, který tehdy chorvatskou církev řídil?“

Marek Vácha: „Holocaust není křesťanským pogromem na Židy. To není názor, nýbrž fakt. Díky své práci se tématem zabývám. Každým rokem jezdíme s našimi mediky na exkursi (je-li slovo exkurse to správné slovo ale nemám jiné) do Auschwitz/Birkenau. Je mimochodem velmi zajímavé že se nám hlásí cca dvakrát více studentů než jsme schopni vzít a že našim medikům za to nic nedáváme a vše si platí sami. Velmi doporučuji třeba od Zygmunta Baumana jeho dílko Modernita a holocaust. Co se týče krutostí, které vzpomínáte, stálo by za to jít do pramenů a doložit konkrétní místa a konkrétní události. Co se týče války v Jugoslávii, není mi nic známo o tom, že by chorvatská vláda byla napojena na Vatikán. I toto by bylo třeba doložit z primárních pramenů. Osobně odhaduji, že nebyla napojena na Vatikán o nic víc, než je ta současná česká.“

Karel: „Kde bereta drzost mluvit o etice, pokud vyzdvihujete Bibli, kde je nabádáno k vraždění dětí?“

Marek Vácha: „Máte citaci?“

Gábina: „Dobrý den pane Vácha,¨jsem ráda, že jste v pořadu Dobré ráno. Zaujala mě diskuze na otázku co je smyslem života.Přestože jsem zvládla státní zkoušky z morální teologie,nikdy bych na tuto otázku nedovedla odpovědět. Když nám zemřel devatenáctiletý syn nepadla mě odpověď, že smysl života pozná člověk až v okamžiku smrti.Věřím, že náš syn již odpověď na tuto otázku zná. Přeji pěkný den Gábina.“

Marek Vácha: „Ani já nemám odpověď a odpověď nemají ani knihy jako je Kazatel nebo Jób. Jinak, věřím, že máte pravdu.“

zdenka: „Chci Vám poděkovat za knížky, které jste napsal, vždycky stojí za přečtení (a ne jednou). Chystáte nějakou novou a čem bude?“

Marek Vácha: „Jéje, moc děkuji. Modlitba argentinských nocí vyšla v březnu, takže myslím, že je čas na zimní spánek. Předvčerem jsme ovšem popíjeli burčák s nakladateli a cosi se pomalu chystá. Toho času jsem ale nasliboval různé kapitoly do knih týkající se lékařské etiky a jednu takovou učebnici s kolegy dokončujeme.“

J-Hlučínsko: „Mám pocit, že počet věřících je nepoměrně větší než počet návštěvníků kostelů. Nemyslíte, že by i zrušení celibátu pomohlo prolomit ledy a přitáhlo větší počet příchozích? Můj poslední pocit z bohoslužeb hraničí až (promiňte mi to slovo) s buzerací, přestože za posledních 15 let je na první pohled vidět úbytek návštěvy našeho kostela o desítky %.“

Marek Vácha: „Určitě je počet věřících větší. Jedna věc je víra a druhá věc je "chození do kostela". Nejsem si ale jist, zda zdobrovolnění celibátu by bylo všelékem. Protestantské církve celibát nemají a má to samozřejmě výhody a nevýhody.“

alda: „Jaký je Váš vztah k majetku, hmotným statkům?“

Marek Vácha: „Nejsme andělé, potřebujeme bydlet, jíst a oblékat se. Včera v noci jsem shodou okolností poslouchal z youtube britského rabína Jonathana Sackse, který velmi přesvědčivě dovozoval, že velikým problémem pro lidstvo je bezesporu chudoba - ale že mnohem větším pokušením, které se mnohem obtížněji zvládá, je právě bohatství. Z křesťanské tradice říká velmi hezky svatý jan od Kříže, že štěstí člověku nepřinese ani tak hromadění věcí, jako spíše jistá nezávislost na nich.“

Anna: „Dobrý den, Otče! Moc ráda Vás vidím v Dobrém ránu :-) Chtěla bych se zeptat, co říkáte na otěhotnění s darovanými mužskými nebo ženskými pohlavními buňkami. Zajímá mě především problematika darovaných spermií v případě, že muž je má nekvalitní, nepohyblivé, zmutované... Děkuji za odpověď! A.“

Marek Vácha: „Co se týče technické stránky věcí, dnes je jž běžně užívaná metoda ICSI (=introcytoplasmatická injekce spermií), která skoro všem mužům umožní odebrat spermie a jednu z nich, byť nepohyblivou, injikovat do oocytu. Díky ICSI v zásadě přestala poptávka na darování spermií, neboť opravdu skoro každý muž sermii vhodnou k ICSI má. Morální stránka je mnehem problematičtější, židovská i křesťanská tradice tzv. heterologní oplodnění odmítají a i v sekulární etice je heterologní oplodnění přijímáno s určitými rozpaky.“

Stopáž: 144 minut – Rok výroby: 2011 – P
Žánr: Zábava | Publicistika
Tento díl ve vysílání

Tento díl pořadu v současnosti nevysíláme. Můžete si však nechat zaslat zprávu, pokud se objeví v aktuálním vysílání:

Nastavit připomenutí

Starší data vysílání najdete kliknutím na následující odkaz.

Hledat všechna vysílání:
pořadu / tohoto dílu