Přehled dílů

13
alternative text

Zavedli prohibici

Co kdyby politici zakázali pití alkoholu? Naučili by se Češi žít bez piva a bez hospody?

alternative text

Češi válčili se Slováky

Co kdyby rozdělení Československa v roce 1992 neproběhlo mírovou cestou a ke slovu se dostaly zbraně? Jak by vypadal ozbrojený konflikt mezi Čechy a Slováky?

Pořad bylo možné přehrát do 29. 6. 2012

alternative text

Morava získala samostatnost

Jak by se žilo v samostatném moravském státě, kdyby Morava získala v roce 1991 samostatnost? Jak by se Moravané vypořádali s češtinou, češstvím a s Čechy?

alternative text

Komunisté udrželi moc

Jak by se dnes žilo v Československé socialistické republice, kdyby komunisté v roce 1989 potlačili sametovou revoluci?

alternative text

Nepřišli

Co kdyby 21. srpna 1968 nebylo Československo okupováno? Jak by vypadaly osudy tří Čechů, kdyby do jejich životů nevstoupily sovětské tanky?

Pořad bylo možné přehrát do 17. 5. 2012

alternative text

Vypukla třetí světová válka

Jak by vypadal život na území Československa po atomové válce v roce 1962? V protiatomových krytech by lidé žili nebo jen živořili?

alternative text

Mandelinka zvítězila

Co kdyby přemnožená mandelinka v 50. letech zničila komunistické zemědělství? Jak by hladomor změnil život Čechů a celé Střední Evropy?

alternative text

Únor nebyl vítězný

Co kdyby komunistům převrat v roce 1948 nevyšel? Jak by vypadala 50. léta u nás? Jak by se jiný režim vypořádal s komunisty?

alternative text

Nebyli odsunuti

Jak by vypadalo soužití Čechů a Němců, kdyby v roce 1945 nedošlo k odsunu? Jak by Češi vycházeli se třemi milióny německých spoluobčanů?

alternative text

Hitler vyhrál válku

Jak by Hitler naložil s českým národem, kdyby nacistické Německo vyhrálo druhou světovou válku? Osudy Čechů očima fiktivního studenta někdejší nacistické filmové akademie