V cyklu, který představuje moderní vzdělávací metody, se zamyslíme nad stěžejní funkcí otázek ve vzdělávání a naučíme se dobré otázky pokládat. Režie M. Rychlíková

Dobrá otázky otevírá vesmír. Zvědavost zahajuje učení. Kdo se umí ptát, umí se i učit. Ve školách se příliš mnoho ptají učitelé a příliš málo děti. Ve Škole snů Nina Rutová děti provede nejrůznějšími kategoriemi otázek a postaví jim zrcadlo jejich typu tázání se: každý máme totiž tendenci stále pokládat tytéž otázky. Diváci se mohou učit s námi a z domova si svůj tázací repertoár rozšířit.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2010
 P ST