Cyklus portrétů českých vědců, kteří představují nejzajímavější výsledky svého bádání. Připravil Z. Pojman

Čeští egyptologové patří k vědecké špičce. Nejde však jenom o nálezy archivu, hrobek či šachtových hrobů, kde hraje roli i velké štestí. To co vyneslo českou egyptologii na vrchol, je hluboká znalost dávné egyptské společnosti. Překonání smrti bylo pro Egypťany zcela zásadním a nebezpečným okamžikem. Přechod z jedné formy existence do druhé, která měla být věčná, byl pro ně nesmírně důležitý. Musel se uskutečnit bezpečně a zajistit nerušený a blažený život na onom světě. Egypt se tehdy vnímal jako ostrůvek práva, pořádku a spravedlnosti, obklopený chaosem nepřátelského světa. To všechno lze vyčíst z reliéfů, vytesaných scén a náboženských textů. Z poznatků získaných egyptology lze však také vyčíst i důvody kolapsů komplexních společností, které jsou shodné s nedostatky, které sužují i dnešní moderní společnost.

Stopáž22 minut
Rok výroby 2012
 P ST