Cyklus portrétů českých vědců, kteří představují nejzajímavější výsledky svého bádání. Připravil Z. Pojman

Člověk se ze své podstaty rád pohybuje, zpívá si, směje se, pozoruje okolí a užívá si života. Již od svého narození je k tomu dobře vybaven. Vlastní pět známých smyslů, kterými dokáže vnímat a popsat okolní svět. Bez centrální nervové soustavy a spletité struktury lidského mozku by se ovšem ze života rozhodně netěšil. Světu by prostě nemohl rozumět, protože každý z pěti smyslů přináší jen speciální informaci, kterou teprve mozek vyhodnotí k obrazu, který vnímáme. Zároveň jej centra mozku zařadí mezi ty příjemné, nepříjemné, nebezpečné, žádoucí či nežádoucí zážitky. Tak vzniká zkušenost, kterou si každý jedinec uloží do své knihovny v hlavě, paměti. Všechno však není uloženo jenom v hlavě. Celá motorika člověka, jeho pohyb, reakce na podněty, tedy reflexy pro život nezbytné, jsou uloženy v míše, prodloužené působnosti mozku, která je kryta páteří. Porucha obratlů, případně úraz hlavy, vedou ke ztrátě významných přirozených schopností člověka. Nastává kritická situace. Bez odborné pomoci se postižený nemůže vrátit do života. Ještě před pár desítkami let byla pomoc odborníků spíše tápáním. Byla velmi riskantní a nebyla příliš účinná. Když pacient přežil, byl to vlastně zázrak. Po překotném vývoji neurochirurgie, především v oblasti nástrojů, které se změnily v různé lasery, gama nože, encefalografy a podobná zařízení, se situace radikálně změnila. Dnešní věda ty zázraky už dovede. Hrozící nebezpečí dokáže svými přístroji odhalit a zabránit tak poškození neuronů. To je velké vítězství vědy, neboť neuron, který v mozku zanikne, nelze zatím žádným způsobem obnovit. Dnes tomu lze předejít. Jistě laiky překvapí, že při každém zákroku v mozku se podílí na padesát odborníků z různých oborů. Je to koncert spolupráce, který vrací pacienta do života. Speciální týmy jsou prostě schopny propojovat jednotlivé části mozku a skládat páteř života každého pacienta po jednotlivých obratlích.

Stopáž22 minut
Rok výroby 2010
 P ST