S Václavem Cílkem za původní říční krajinou Polabí (2011). Režie M. Petřík

Náš prales leží nedaleko civilizace. Jedinečný komplex lužních lesů, padlé stromy, tůňky, hemžící se rybkami, slepá ramena a bobři. Libický luh, nacházející se ve Středním Polabí, na soutoku Labe s Cidlinou, je nejrozsáhlejší z lužních lesů, které se dochovaly na obou březích toku Labe mezi Kolínem a Poděbrady. Roku 1985 byl prohlášen přírodní rezervací. Je protkán sítí vodních kanálů, říčních ramen i stojatých vodních ploch. Voda řeky Cidliny a jejího soutoku s Labem se také stala přirozenou ochranou dávného hradiště rodu Slavníkovců. Připomínky jeho pozůstatků se rozkládají nedaleko – bylo to nížinné blatné hradiště. Obrovské hradiště na Libici je rodištěm sv. Vojtěcha. Geolog a spisovatel Václav Cílek si vybral zlatý pruh země české, který patří mezi kolébky našeho národa, jejichž stopu zde čas ještě úplně nezavál.

Stopáž17 minut
Rok výroby 2011
 ST