Papež Benedikt XVI. v Santiagu de Compostela

Přímý přenos mše ze slavného poutního místa „na konci světa“

Litujeme, ale pořad není v iVysílání dostupný
Video není k dispozici

Na své letošní páté zahraniční cestě se papež Benedikt XVI. vydá „na konec světa“, jak bývá geograficky označováno poutníky galicijské město Santiago de Compostela. V jedné španělské legendě se praví, že by se sem k hrobu svatého Jakuba měl vydat každý smrtelník. Protože pokud tak nestihne učinit ještě za svého života, nezbude mu než absolvovat tuto pouť po smrti, ať už v jakékoliv podobě. Tím prý lze vysvětlit, proč poutníci směřující do tohoto světově proslulého poutního místa potkávají cestou tolik nejrozličnější havěti…

Svatý Jakub (Santiago), jeden z dvanácti Ježíšových apoštolů, který patřil k jeho privilegovaným učedníkům a první podstoupil mučednickou smrt, je uctíván jako patron španělského národa. Zároveň je patronem poutníků, bojovníků, dělníků, horníků, kloboučníků, lékárníků; vzýván je ale i za dobré počasí i na ochranu před revmatismem. Nejen o zdraví ho v Santiagu de Compostela před pěti měsíci (u příležitosti poutě mládeže, která byla součástí příprav na Světové dny mládeže v Madridu v roce 2011) prosil také španělský král Juan Carlos a přidal ještě prosbu o vyvedení země z ekonomické krize a o pomoc v boji s „barbarským terorismem“, na což by svatý Jakub s přídomkem „Maurobijce“ mohl ostatně slyšet. Do dějin Španělska totiž vstoupil jako jezdec na bílém koni, když se podle legendy objevil zázračně během bitvy u Clavija, aby bojoval proti Maurům…

Pokud svátek apoštola Jakuba (25. července) připadne na neděli, vyhlašuje Santiago de Compostella Svatojakubský rok. Jeho oslavy letos vyvrcholí právě návštěvou hlavy katolické církve. Jubilejní compostelský rok se přitom tradičně opakuje již od roku 1179, kdy se toto město stalo nejvýznamnějším poutním místem středověké Evropy. Před deseti lety bylo Santiago vyhlášeno Evropským městem kultury. A před čtvrtstoletím se poprvé dostalo na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO díky svému historickému jádru s katedrálou svatého Jakuba. Podruhé a potřetí (v letech 1993 a 1998) se do něj zapsalo první a druhou částí tzv. francouzské svatojakubské poutní cesty. Poslední Svatojakubský rok byl vyhlášen v roce 2004, na příští si budeme muset počkat až do roku 2021. Svatojakubská cesta, symbolizující misijní cestu sv. Jakuba z Jeruzaléma na Pyrenejský poloostrov, vede napříč celou Evropou a spojuje nejen kostely zasvěcené sv. Jakubovi, ale i další významná duchovní místa.

Stopáž135 minut
Rok výroby 2010
 L