7 divů Česka

Hodnocení pořadu:
1 2 3 4 5 Počet hlasů: 2490  
Sdílet
| Poslat odkaz
Krevní skupiny –  Jan Janský

Krevní skupiny – Jan Janský

Kategorie Objevy a vynálezy

Jan Janský byl významný český neurolog a psychiatr, profesor Karlovy univerzity v Praze. Světovou proslulost mu přinesla klasifikace čtyř krevních skupin. Krevní skupiny objevil jako první v r. 1900 Landsteiner, popsal však jen tři. Janský popsal v r. 1907 všechny čtyři, nezávisle na Landsteinerovi v rámci nejasně cíleného výzkumu vztahu krve a duševních nemocí.

V r. 1921 byla v USA přiznána priorita Janskému a v americké literatuře bývá Janského klasifikace stále citována, všeobecně však byla dána přednost Landsteinerovi, což bylo vyjádřeno v r. 1930 udělením Nobelovy ceny. Vžilo se také Landsteinerovo značení A, B, AB a 0. Trvalý význam mají Janského výzkumy v oblasti neuropatologie, byl jedním z průkopníků likvorologie ve světovém měřítku, s jeho jménem je spojována ceroidlipofuscinóza i když i ta je občas citována jako Dollingerova-Bielschowského.

Prof. MUDr. Jan Janský (3. dubna 1873, Praha – 8. září 1921, Černošice), český neurolog a psychiatr, objevitel čtyř základních krevních skupin, během první světové války sloužil dva roky jako lékař na frontě, a v roce 1916 byl po prodělaném po srdečním infarktu služby zproštěn a vrátil se do vlasti. Po skončení první světové války nastoupil na místo přednosty neuropsychiatrického oddělení Vojenské nemocnice v Praze. Tři roky nato, 8. září roku 1921 v Černošicích nedaleko Prahy zemřel na následky anginy pectoris. Pamětní deska je umístěna v Černošicích na čp. 357.

Jako psychiatr se Jan Janský od počátku své lékařské praxe zabýval vztahem mezi aglutinací (shlukováním) krve a duševní nemocí. Po několikaletém výzkumu pak dospěl k poznání, že tento vztah neexistuje, tedy že srážení krve nelze dávat do nijaké souvislosti s duševním onemocněním člověka. Referát o svém poznatku učiněném na 3160 „bláznech“, že totiž lidskou krev – ať člověka zdravého nebo duševně nemocného – lze podle určitých rozdílů v některých vlastnostech krvinek rozdělit do 4 základních skupin, přednesl v listopadu 1906 ve Spolku českých lékařů.

V roce 1907 práci uveřejnil ve Sborníku klinickém pod názvem„Haematologická studie u psychotiků“. Jako víceméně vedlejší produkt své výzkumné činnosti Jan Janský popsal čtyři základní krevní skupiny (neoznačil tak, jak je tomu dnes, ale přiřadil jim římské číslice I., II., III., IV.). Byl tedy první, kdo popsal dělení lidské krve do čtyř základních typů.

Krevní skupiny

Vídeňský patolog K. Landsteiner (1873 – 1921) v roce 1901 napsal práci „O projevech aglutinace normální lidské krve“. Autor již rok předtím prohlásil, že „krevní sérum normálního člověka je často schopno shlukovat červené krvinky jiného zdravého jedince“. Ve snaze tento jev vysvětlit odebral krev sobě a 21 kolegům a zjišťoval reakci každého vzorku krvinek na každý vzorek séra. Ve zmíněné práci pak prezentoval výsledek – existenci 3 krevních skupin označil jako A, B a C - dnešní 0).

Za dva roky na jeho popud kolegové Decastello a Sturli objevili skupinu čtvrtou, nejvzácnější, v původních vzorcích chybějící. Landsteiner za svůj objev dostal v roce 1930 Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu. Označení krevních skupin jako A, B, AB a 0 bylo zavedeno ve třicátých letech 20. století.

V roce 1910 Američan W.L. Moss dosáhl stejných výsledků, ale o Janského práci se dozvěděl až po dokončení své vlastní. A svoji práci o toto sdělení doplnil, s tím, že uznal Janského prioritu správné klasifikace. V Americe se tak stal Janský na čas skutečným objevitelem krevních skupin. V roce 1921 americká lékařská komise uznala Jánského prvenství v objevu krevních skupin (Janský byl upřednostněn před rakouským lékařem K. Landsteinerem). Jeho systém byl obecně uznán a poměrně dlouhou dobu byl také jediným podkladem pro zajišťování bezpečných podmínek pro krevní transfuzi.

Vědecká i odborná úroveň celé Janského práce byla nepochybně vysoká. Je obdivuhodné, jak klinik popsal podstatné a tehdy zcela nově se rozvíjející teoretické poznatky. Znamenité byly jeho metodické postupy, skutečnost, že si všiml nového poznatku, který ležel mimo hlavní proud jeho zájmu. A že poznatek utřídil do klasifikace, která platí dodnes. Janského práci poznamenala skutečnost, že zemřel v poměrně mladém věku a léta již trpěl těžkou nemocí.

Jan Janský byl propagátorem dárcovství krve. Na jeho počest je dobrovolným dárcům krve v České republice a na Slovensku udělována Medaile prof. MUDr. Jana Janského.

V roce 1953 byl natočen sugestivní film podle scénáře V. Neffa Tajemství krve, režiséra Martina Friče, pojednávající o životě Jana Janského. Hlavní roli zde hrál Vladimír Ráž.

Zdroj: lekarske.slovniky.cz/pojem/jansky-jan, cs.wikipedia.org

Stopáž: 81 minut – Rok výroby: 2010 – L
Žánr: Zábava
Vysílání pořadu

Tento pořad v současnosti nevysíláme. Můžete si však nechat zaslat zprávu, pokud se objeví v aktuálním vysílání:

Nastavit připomenutí

Starší data vysílání všech dílů najdete kliknutím na následující odkaz.