Úvod » Ve stopách doby » 1987

Na IV. sjezdu Svazu československých dramatických umělců pronesl herec Miloš Kopecký velmi ostrý projev

(1987)

Přestavba, projekt generálního tajemníka ÚV KSSS Michaila Gorbačova, který měl oživit „socialismus“ v SSSR a v zemích sovětského bloku a přispět k jeho konkurenceschopnosti, se v Československu rozvíjel jen mimořádně pomalu a vedení KSČ ho chtělo omezit pokud možno jen na ekonomickou sféru. Rozhodně chtělo zabránit interpretaci celého projektu jako výzvy k přehodnocení politického vývoje od roku 1968 a zpochybnění vlastních mocenských pozic. Ve společnosti zdevastované dlouhými lety tzv. normalizace a nedůvěřivé k možnosti jakékoliv obrody „reálného socialismu“ se našla jen hrstka lidí působících v oficiálních strukturách, kteří dostatečně rezolutně požadovali široké přijetí myšlenek Gorbačovovy perestrojky a jejich rozsáhlou aplikaci v českém a slovenském prostředí, včetně odchodu nejzkompromitovanějších osob normalizačního vedení. Patřil k nim i populární herec Miloš Kopecký, který pronesl v dané době velmi odvážný projev na IV. sjezdu Svazu československých dramatických umělců. Mj. v něm požadoval vytvoření nové, podstatně vyšší mravní a duchovní úrovně společnosti, která měla ctít svobodu, pravdu a toleranci. Oficiální tisk s Kopeckého projevem naložil po svém – v deníku Rudé právo vyšel výrazně seškrtaný, bez naprosté většiny kritických pasáží. V původní podobě ovšem koloval na kazetách, takže alespoň někteří se s ním mohli seznámit. Je ale velká otázka, zda by i tak třeba radikální babi uspokojil.Projev M.Kopeckého na IV.sjezdu SČDU; ČST