Úvod » Ve stopách doby » 1981

V televizi běžel seriál Okres na severu

(1981)

V cyklu televizních seriálů došlo konečně i na exkluzivní prostředí stranických sekretariátů. Jaroslav Dietl již v jedné z předchozích sérií představil dění na městském národním výboru (Muž na radnici), nyní pak chtěl ukázat obtíže, s nimiž se setkává vedoucí tajemník okresního výboru KSČ v severních Čechách. Hlavní role vedoucího tajemníka Pláteníka přitom připadla Jaroslavu Moučkovi. Seriál měl ukázat, jak pečlivě se straničtí funkcionáři starají o rozvoj země a zejména, jak jim jde o člověka. Vedoucí tajemník Pláteník byl prezentován jako moudrý muž, který prosazuje citlivý přístup k lidem a dokáže jim pomoct při řešení nesčetných problémů, které přináší každodenní život. Vzorový funkcionář byl zcela prost jakékoliv stopy arogance a zneužívání moci. Hlavní osa příběhu se točila kolem havárie v místní chemičce, která vedla k pádu ředitele závodu (v seriálu ho ztvárnil Petr Haničinec). Vedoucí tajemník však nechce společnost ochudit o schopného člověka ve vedoucí funkci a jeho úsilí je nakonec přes odpor nesympatického tajemníka OV KSČ pro průmysl Vejříka korunováno úspěchem. Vzhledem ke svému tématu byl seriál Okres na severu pochopitelně nadprůměrně poznamenán dobovou ideologií a jako snad jediný z „velkých“ seriálů Jaroslava Dietla nebyl po roce 1989 vysílán. Mnoho dnešních diváků by se asi ostatně jen těžko orientovalo v tehdejší mocenskopolitické struktuře a souvislosti příběhu by jim leckdy byly značně nejasné. Na druhou stranu však i v tomto cyklu najdeme stopy Dietlova nesporného scénáristického umu a některé kvalitní herecké výkony. I když Dvořákovi nebyli zrovna nadšenými příznivci komunistických funkcionářů a spíše měli s touto skupinou lidí své vlastní silně negativní zkušenosti, ani tento seriál si asi nenechali uniknout. Babi ovšem určitě demonstrativně od obrazovky odcházela.Okres na severu (režie : J.Dietl); Kronika našeho života 1981; ČST; Krátký film