Úvod » Ve stopách doby » 1979

V Praze se konal IX. sjezd JZD

(1979)

IX. sjezd jednotných zemědělských družstev se symbolicky konal ve Sjezdovém paláci v Praze na počátku dubna, ve dnech 30. výročí triumfálního sjezdu KSČ v roce 1949, na kterém byl proklamován mj. plán kolektivizace v zemědělství. Účastníci sjezdu JZD ovšem mohli zejména vývoj v posledním desetiletí hodnotit velmi pozitivně. Od druhé poloviny šedesátých let stát výrazně zvýšil výkupní ceny jednotlivých komodit a životní úroveň většiny zemědělců poměrně rychle rostla. Jestliže v padesátých letech se jednalo o jednu z nejvíc ožebračených skupin obyvatelstva, v níž to permanentně vřelo i kvůli brutálnímu postupu státních orgánů při snahách o kolektivizaci, koncem sedmdesátých let už byli družstevní rolníci považováni za jednu z nejstabilnějších opor režimu. Soukromý sektor byl v zemědělství až na nepatrné výjimky prakticky zlikvidován a většina zaměstnanců v družstvech už ani nijak netoužila po návratu k starým, na pracovní výkon jednotlivců velmi náročným, formám hospodaření. Stát v zemědělství výrazně investoval a nově vybudovaná zařízení usnadňovala lidem výrazně jejich práci. Podařilo se i zmírnit odliv pracovních sil ze zemědělství do jiných oborů, protože rozdíl platů v průmyslu a zemědělství se postupně stíral a v některých případech dokonce převracel. Zájem KSČ na stabilitě zemědělství dokládala i reprezentativnost delegace jejího ÚV na IX. sjezdu JZD – vedl ji samotný Gustáv Husák, hlavní řeč na zahájení sjezdu pronesl premiér Lubomír Štrougal. V delegaci figurovala i prakticky celý zbytek předsednictva ÚV KSČ a nechyběli ani kandidáti předsednictva. Samotné pečlivě připravené jednání proběhlo bez zvláštního vzruchu. Vedoucí funkcionáři pečlivě zrekapitulovaly dosavadní úspěšnou cestu, načrtli směrnice k naplňování usnesení zasedání ÚV KSČ k otázkám zemědělství, řadové krmičky dobytka či prasnic pronesly své nic neříkající diskusní příspěvky, na Pražském hradě bylo prezidentem vyznamenáno dvacet zaměstnanců ze zemědělství… Pro většinu družstevníků ovšem měla účast na sjezdu jeden neopomenutelný bonus – udělali si krásný výlet do Prahy.ČSFT 1979/14 FT; ČSFT 1979/21 FT; Krátký film