Úvod » Ve stopách doby » 1972

Byla spuštěna atomová elektrárna Jaslovské Bohunice

(1972)

Mírové využití jaderné energie bylo v zemích sovětského bloku velmi oblíbeným heslem od padesátých let. První malý reaktor k vědeckým účelům vznikl v Československu již v druhé polovině padesátých let v Řeži u Prahy, ale výstavba jaderné elektrárny byla během na mnohem delší čas. Již v roce 1956 Československo ve spolupráci se Sovětským svazem začalo vyvíjet těžkovodní reaktor chlazený oxidem uhličitým, který využíval domácí zdroje paliva – přírodní kovový uran. Samotná stavba jaderné elektrárny byla zahájen v srpnu 1958 u obce Jaslovské Bohunice poblíž Trnavy na Slovensku. Zahájení stavby spadalo do období velké investiční aktivity, kterou pak výrazně zbrzdily hospodářské problémy na počátku šedesátých let. Stavba se vlekla a první blok označovaný jako A 1 byl do komerčního provozu uveden až v prosinci 1972 – proud začal dodávat na Boží hod vánoční (tehdy označovaný jako 1. svátek vánoční) v 15 hodin. V tiskové zprávě o uvedení do provozu samozřejmě byla zdůrazněna pomoc sovětských atomových odborníků i skutečnost, že byl splněn závazek pracujících čs. strojírenství, energetiky a stavebnictví přijatý k 55. Velké říjnové socialistické revoluce a k 50. výročí založení Sovětského svazu. Samotný reaktor však neměl vyhrazen příliš dlouhou dobu existence – již v letech 1976-77 na něm došlo ke dvěma haváriím, které vedly k vyřazení reaktoru z provozu. Větší štěstí měly dva další reaktory v Jaslovských Bohunicích, které začaly být budovány v srpnu 1972 – do provozu byly uvedeny v letech 1980 a 1981 a sloužily až do nového tisíciletí – jeden byl odstaven v roce 2006, druhý o dva roky později. Jejich vyřazení patřilo mezi podmínky pro přijetí Slovenska do Evropské unie. V době vrcholící krize s váznoucím dodávkami ruského zimního plynu ovšem slovenská vláda v roce 2009 souhlasila s jejich opětovným spuštěním, což však vyvolalo silně odmítavou reakci Evropské komise. V Jaslovských Bohunicích nyní fungují dva nejmladší bloky, které se začaly stavět v roce 1976. S jejich odstavením se v nejbližší době nepočítá.Československý filmový týdeník 1973; Krátký film