Úvod » Ve stopách doby » 1965

Experimentálně byly zaváděny Hlavní zásady nové soustavy řízení národního hospodářství

(1965)

Počátek šedesátých let se v Československu nesl ve znamení hospodářské a zásobovací krize, kterou naši hrdinové pocítili hlavně při stání v sáhodlouhých frontách a v neustálém shánění chybějících potravin, především masa či mléčných produktů. S vypětím všech sil se režimu podařilo akutní krizi překonat, ale bylo jasné, že bez provedení ekonomických reforem se československé hospodářství neobejde. Hlavním iniciátorem změn v ekonomické politice se stal Ota Šik. Původní doporučení odborníků sice byla osekána, ale přesto počátkem roku začaly být zaváděny v některých podnicích zkušebně principy skryté v dokumentu přijatém ÚV KSČ, který se nazýval Hlavní zásady nové soustavy řízení národního hospodářství. Spočívaly zejména v posílení samostatnosti jednotlivých podniků, včetně poskytnutí určitého prostoru podnikání. Podniky, v nichž naši hrdinové pracovali, se sice do první vlny zavádění hospodářských experimentů nezapojili, ale neznamená to, že Karel a další snahy o ekonomické reformy vůbec nezaregistrovali – určitě pocítili třeba postupné uvolňování tuhé regulace některých maloobchodních cen.Kronika našeho života 1965; Československá televize