Úvod » Ve stopách doby » 1965

Mezi nejoblíbenější četbu mladých dělníků patřily podle průzkumu knihy Karla Maye o Vinnetouovi

(1965)

Kolem poloviny šedesátých let zasáhla i Československo obří vlna popularity rudého náčelníka Apačů Vinnetoua, kterou oživila především série filmů s Pierrem Bricem v hlavní roli promítané i u nás. Na této vlně se přitom dokázal svézt i nejoblíbenější český časopis pro školáky ABC mladých techniků a přírodovědců. Řada dětí sbírala obrázky Vinnetoua a jeho ušlechtilých druhů bílé i rudé tváře a hra na indiány se zařadila mezi nejoblíbenější dětské hry vůbec. Velkým bestsellerem se stalo knižní vydání Vinnetouových příběhů v polovině šedesátých let. Z ideologického hlediska představoval Vinnetou vcelku vyhovující postavu – svoji roli hrálo jak jeho možné spojování s tzv. národněosvobozeneckým bojem, tak skutečnost, že muzeum Karla Maye se nacházelo v NDR. Přehlédnout nešel ani určitý osten proti USA. Móda Vinnetoua významně poznamenala dětství i v následujících letech, takže se na Indiána při svých hrách s chutí měnil i Honzík.Československý filmový týdeník 1965; Krátký film