Úvod » Ve stopách doby » 1965

Proběhla velká reklamní kampaň za zvýšení konzumace sladkovodních ryb, především kaprů. Byla tak úspěšná, že musela být předčasně

(1965)

Ještě na počátku padesátých let nepožívaly ryby, především ty mořské žádné zvláštní popularity a umísťovaly se na předních místech v žebříčcích neoblíbených jídel. V dětství se nad nimi dost možná ošklíbali i Karel s Evou. Nicméně mořské ryby, především filé z treskovitých ryb se v ve velkých kvantech dováželo ze Sovětského svazu a jeho cena byla stanovena velmi nízko - ještě na počátku šedesátých let stál kilogram filé 8 korun. Konzum sladkovodních ryb zůstával velmi nízký a omezoval se prakticky jen na štedrovečerního kapra. V šedesátých letech v souvislosti s oživením cestovního ruchu a s ním souvisejícím oživováním regionálních gastronomických tradic se začaly znovu výrazně připomínat jihočeské rybářské tradice a vznikaly také příslušně kvazitradiční recepty využívající především kapry – jiné ryby představovaly n. Zesílení propagace sladkovodních ryb souviselo ovšem také s výrazným omezením dovozu mořských ryb ze Sovětského svazu. Efekt reklamy byl přitom až překvapující – kampaň na počátku roku 1965 směrovaná k zvýšení prodeje kaprů byla tak úspěšná, že ji musely příslušné orgány předčasně zastavit.Československý filmový týdeník 1967; Krátký film