Úvod » Ve stopách doby » 1964

V Praze zahájila provoz Linka důvěry

(1964)

Telefonickou linku důvěry zřídila podle anglického vzoru pražská psychiatrická klinika Ke Karlovu. Jejími zakladateli se stali dr. F. Faltus, dr. K. Souček a také proslulý odborník na partnerské vztahy dr. M. Plzák. Od počátku měla Linka důvěry tři hlavní úkoly – především sloužit jako prevence sebevražd, pomáhat lidem, kteří se octli v krizových situacích, ale také zjišťovat, jaké konflikty a problémy se šíří ve společnosti. Číslo linky v prvních letech její existence bylo 23 79 00. O rok později byla její činnost zahájena i v Brně, kde nesla označení Linka naděje. Linky důvěry můžeme považovat za symbol určité změny vztahu k problematice péče o duševní zdraví, k němuž došlo především v průběhu šedesátých let. Jednalo se především o otevřené přiznání podobných problémů ve společnosti, která se prohlašovala za socialistickou a zároveň o snahu čelit jim určitou formou anonymního poradenství. Mohla se hodit i některým hrdinům našeho seriálu.Linka důvěry, 1965; Československá televize