Albertov 16:00

Hodnocení pořadu:
1 2 3 4 5 Počet hlasů: 2158  
Sdílet
| Poslat odkaz

Slovníček

A B Č D F G H Ch I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž 

P

Pajerová Monika (1966)

Diplomatka. V listopadu 1989 studentka FF UK. Byla spoluorganizátorkou shromáždění na Albertově 17. 11. 1989. 21. listopadu byla jmenována do Koordinačního stávkového výboru studentů a působila jako jeho tisková mluvčí. V roce 1990 nastoupila na ministerstvo zahraničních věcí a pracovala jako kulturní atašé na českém velvyslanectví v Paříži.

Palouš Radim (1924)

Filosof, pedagog a komeniolog. Signatář Charty 77, v roce 1982 její mluvčí. Pod podpisu Charty 77 propuštěn z Univerzity Karlovy. Pořádal domácí filosofické semináře, vydával samizdat (mj. Spisy Jana Patočky). V listopadu 1989 se jako jeden z představitelů OF účastnil jednání s komunistickou mocí. V lednu 1990 se stal rektorem Univerzity Karlovy. Podílel se na její obnově, na reformě vysokého školství a na obnovení mezinárodních styků UK.

Pánek Šimon (1967)

V roce 1988 byl Šimon Pánek jako student Přírodovědecké fakulty UK hlavním organizátorem humanitární pomoci obětem zemětřesení v Arménii, když společně s Jaromírem Štětinou vyhlásili neoficiální materiální sbírku na pomoc postiženým. O rok později, v roce 1989, se stal jedním ze „studentských vůdců“ – 21. listopadu 1989 byl jmenován do Koordinačního stávkového výboru studentů a za studenty byl také členem OF. Patřil do týmu OF, který jednal o vytvoření nové demokratické vlády. Po listopadové revoluci byl za OF kooptován do Federálního shromáždění, ale odmítl to.

Pavel Miroslav (1941)

Novinář. V listopadu 1989 mluvčí čs. vlády a člen tzv. Adamcovy skupiny. 27. listopadu byl jmenován do čela Čs. televize po Liboru Batrlovi. Neshody se Stávkovým výborem v ČST však vedly k jeho pádu – 11. ledna 1990 ho vláda z této funkce odvolala. Novým ředitelem se stal Jindřich Fairaizl.

Petice Několik vět

Dokument byl zveřejněn 29. června 1989. Jako kontaktní osoby byly pod peticí uvedeni Stanislav Devátý, Václav Havel, Jiří Křižan a Alexandr Vondra. Petice obsahovala sedm požadavků: okamžité propuštění všech politických vězňů, neomezená svoboda shromažďování, volné působení nezávislých iniciativ, svoboda slova a ukončení všech forem cenzury, svoboda víry, odborná i veřejná debata o otázkách životního prostředí, svobodná diskuse o nedávné minulosti Československa. Do podzimu 1989 Několik vět podepsalo zhruba 40 tisíc lidí včetně řady známých osobností (Zdeněk Svěrák, Jiří Bartoška, Rudolf Hrušínský a snad nejznámější – zásluhou projevu Miloše Jakeše na Červeném Hrádku v červenci 1989 – Hana Zagorová). Jména signatářů pravidelně vysílala Svobodná Evropa a Hlas Ameriky.

Petice novinářů

Vznikla jako reakce na zatčení redaktorů Lidových novin Jiřího Rumla a Rudolfa Zemana 12. října 1989. Požadovala okamžité propuštění obou novinářů a legalizaci vydávání LN jako nedílné součásti svobody tisku a výměny informací. Byla adresována předsedovi federální vlády L. Adamcovi. Vedle samizdatových publicistů ji podepsalo i mnoho novinářů z oficiálních novin a časopisů (Lidová demokracie, Svobodné slovo, Mladý svět, Mladá fronta, Zemědělské noviny, Melodie, Gramorevue aj.). Jako ručitelé za správnost podpisů byli na petici uvedeni Jan Rejžek, Ladislav Kantor a Michal Horáček. Petici organizoval Vladimír Hanzel, tehdy už tajemník Václava Havla. Dne 23. října 1989 osobně předal petici se 110 jmény Úřadu vlády ČSSR. Znění petice a jména signatářů vzápětí odvysílaly Svobodná Evropa a Hlas Ameriky.

Petice za propuštění Václava Havla

Viz Iniciativa kulturních pracovníků.

Petrová (roz. Pacholíková)-Marcová Jana (1966)

Signatářka Charty 77. Byla činná v Jazzové sekci a Nezávislém mírovém sdružení. Byla zakládající členkou OF.

Pithart Petr (1941)

Politik a politolog. Byl jedním z prvních signatářů Charty 77. Angažoval se v oblasti samizdatové literatury. Spolu s Milanem Otáhalem a Petrem Příhodou napsal pod pseudonymem PODIVEN knihu Češi v dějinách nové doby v níž její autoři mimo jiné kritizovali podstatu českého národního obrození, samotnou skutečnost vzniku moderního českého národa či poválečné vysídlení Němců z Československa. Některá svá samizdatová díla napsal pod pseudonymem J. Sládeček. Po listopadu 1989 se Petr Pithart angažoval v OF a patřil k blízkým spolupracovníkům Václava Havla.V únoru 1990 byl jmenován předsedou české vlády (tuto funkci zastával do července 1992).

Podobský Milan (1966)

V listopadu 1989 student žurnalistiky na UK a šéfredaktor časopisu Sorry. Tento měsíčník začal vycházet na Fakultě žurnalistiky UK právě ve dnech sametové revoluce. Kromě Podobského (alias Fefíka) se na jeho vydávání podílel zejména „dikobrazí“ karikaturista Michal Hrdý. Časopis plný černého humoru (s podtitulem PRavá DEmokratická Legrace) vznikl ze studentského občasníku Fámyzdat (podtitul: Víra ve fámy, důvěra vleže).

Poláková Jarmila (1956)

Producentka dokumentárních filmů. V roce 1989 pracovnice propagačního oddělení hudebního vydavatelství Panton. Od roku 1984 hlavní organizátorka a dramaturgyně folkového festivalu v Lipnici na Sázavou. V září 1988 na základě jejího osobního pozvání navštívil festival Václav Havel. Jeho improvizovaný dialog s Janem Rejžkem na pódiu sklidil velké ovace a nadšení. Bylo to Havlovo první veřejné vystoupení po více než 19 letech. V roce 1990 založila J. Poláková spolu s Helenou Třeštíkovou, Alenou Müllerovou a Pavlem Kouteckým Nadaci Film & Sociologie a stala se její ředitelkou.

Pospíšilová Klára (1969)

V listopadu studentka žurnalistiky Univerzity Karlovy, která spolu s Věrou Krincvajovou navštívila 18. listopadu předsedu vlády ČSSR L. Adamce v jeho bytě a informovala ho o událostech na Národní třídě z předešlého dne. Po absolvování studia pracovala ve Studentských listech.

Pražské matky

Ekologické sdružení, které v roce 1988 založila Rut Kolínská. Upozorňovalo na špatné ovzduší v Praze a prosazovalo lepší životní podmínky pro rodiny s dětmi. V roce 1990 se transformovalo do sítě mateřských center.

Stopáž: 430 minut – Rok výroby: 2009 – L
Žánr: Vzdělávání
Vysílání pořadu

Tento pořad v současnosti nevysíláme. Můžete si však nechat zaslat zprávu, pokud se objeví v aktuálním vysílání:

Nastavit připomenutí

Starší data vysílání najdete kliknutím na následující odkaz.

Hlášení radiodispečinku IV. správy SNB
23:10

Konec hlášení radiodispečinku

23:00

Hoří svíčky a přibývají lidé

Asi 50 lidí u Metra – nosí kytice

22:55

Kolem Národní klid, pouze hlouček v podloubí Metra

22:50

Roh Václavského náměstí – skupinka 30 – 50 lidí, diskuze

22:44

Opět svíčky a srocování

22:38

Zákrok červených baretů – pozhasínali svíčky a odjeli

22:30

Skupina 300 osob – v klidu – hovor – Metro

Jeden příslušník VB se snaží hovořit

22:25

Odjezd Pohotovostního pluku – příjezd sanitky – opět dav

Znovu svíčky – asi 300 osob – zátaras dopravy

22:20

Pohotovostí pluk u Metra likviduje svíčky – pokračuje dál

22:05

Na Národní proti Metru – svíčky – hloučky asi 200 osob

22:00

U Máje opět zásah Pohotovostního pluku proti skupině 100 – 200 osob

21:26

Dudácká kapela konec – rozchází se

21:24

U Václava asi 300 lidí

21:23

Provoz se normalizuje

21:19

Dudácká kapela na Václaváku – asi 200 osob

21:04

Pokračování rozchodu

Na Vyšehradě klid

20:54

Voršilskou odchází skupiny po 20 – 40 lidech

20:52

Najíždí obrněné transportéry

20:36

Situace na Národní nezměněna

Zásah Pohotovostního pluku – předvádění

20:25

Václavské náměstí – štáb TV balí

Na Národní v sedě

20:21

Zásah u Máje

20:15

Zpívá se hymna, opět výzvy k rozchodu

20:10

Výzvy k rozchodu

20:00

Hesla „Gestapo“

19:57

Stav na Národní beze změny

Václavské náměstí a Washingtonova ulice – klid

19:45

Čelo u Voršilské, za přehradou přihlížející osoby

19:38

Snaha projít postranními ulicemi, vytlačeno z ulice Ostrovní

Stojí to u Voršilské

19:34

Čelo vytlačováno od Máje zpět k Národnímu divadlu

19:21

Čelo u Národní divadla, konec na Jiráskově náměstí

19:10

Čelo u Mánesa, konec mezi Palackým a Železničním mostem

Vyšehradská prázdná

19:07

Čelo jde dál k Národnímu divadlu

19:04

Čelo na Jiráskově náměstí

19:00

Na nábřeží plná vozovka – dav asi 1 kilometr

Pohotovostní pluk VB najíždí zezadu

Čelo 150 metrů před Jiráskovým náměstím

18:56

Čelo průvodu u Palackého mostu

18:51

Druhý průvod jde z Vyšehradské na nábřeží k Jiráskovu mostu, asi 1.000 osob a neustále přibývá

18:49

Vyšehrad klid

18:43

U Botanické zahrady skandování hesel

18:36

VB u Botanické zahrady zadržela JOHNA BOKA

18:33

Zákrok u Botanické zahrady

18:31

U Botanické zahrady čelo údajně protrhlo zátaras

Nástup Pohotovostního pluku VB

18:30

U Botanické zahrady čelo průvodu – přehrazeno VB

Druhý průvod jde z Lumírovy – zatarasen

Na Václavském náměstí u koně – muž a žena pokládají květiny

18:20

Z Vyšehradu se to rozchází, průvod jde Lumírovou dolů

18:15

U koně asi 60 osob

18:10

U koně 1 osoba pokládá květiny, zásah VB, perlustrace

Přihlíží asi 25 osob

18:05

Příchod dalších osob, nemůžou se již vejít

U koně perlustrace

Zpívá se hymna, plno až k Jedličkovu ústavu

18:01

Skandování „Václavák“, „10. prosince znova“

18:00

„Zrušte StB“, „Jdeme na Václavák“

Na Slavín chodí Pankráckou branou

Vyšehrad plný, kolem kostela cca 10.000 osob

Na Václavském náměstí u koně zapalují svíčky, asi 6 – 20 osob

17:45

„Ukažte nám Fučíka“, „Masaryka na stovku“

17:32

K Vyšehradu jde skupina asi 300 osob.

Albertov stále plný – skanduje „Zrušte monopol KSČ“.

17:30

Dav z Albertova na Vyšehrad

Skandování „Jakeš ven“

Některé skupiny jdou na Karlovo náměstí a odjíždějí domů

17:27

Skupina na Vyšehrad od Jedličkova ústavu

17:20

Na Karlově náměstí dvojice (muž + žena) s kamerou TV bez označení

17:15

500 osob s rozsvícenými svíčkami jde na Vyšehrad

17:00

Ulicí Ke Karlovu jde asi 100 osob

Malé skupinky jdou na Václavské náměstí

16:50

„Chceme novou vládu“, „Zrušte StB“

16:48

Hesla „Zrušte armádu a LM“

Průvod odchází ulicí Na Slupi

16:45

Skandování „Ať žije Havel“, „Nechceme Štěpána“, „Nechceme kůl v plotě“, „Devátý“, „Chceme svobodné volby“

16:40

Albertov konec – pořadatelé vyzývají k odchodu na Vyšehrad

16:35

Vyšehrad – asi 30 lidí, na hřbitov jde kamera TV

16:15

Vyšehrad – klid

16:10

Ulice Na Slupi – kolem prochází asi 7.000 lidí

Albertov – mluví řečník

16:00

Ulice Ke Karlovu – souvislý proud lidí

Albertov plný – cca 2.500 lidí

15:51

V davu spatřen Miloš Hájek

15:50

Provolávání hesel „Za akademickou svobodu“, „Proč se učit nesmysly“, „Pro svobodnou republiku ve svobodné Evropě“

15:46

Albertov – přichází skupiny po 50 – 60 lidech

Ulice Na Slupi plná

15:42

Albertov – ještě jeden kameraman VTM

15:40

Albertov – skupina asi 500 – 600 osob, v blízkosti kameraman s označením VTM

Karlovo náměstí – skupinky po 50 – 60 lidech

17. listopad v ČRo
Opona o.p.s.NezapomeňteCirkus totality