Albertov 16:00

Hodnocení pořadu:
1 2 3 4 5 Počet hlasů: 2457  
Sdílet
| Poslat odkaz

Slovníček

A B Č D F G H Ch I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž 

M

Malý Václav (1950)

Katolický kněz. Na kněze byl vysvěcen v červnu 1976. V roce 1977 podepsal Chartu 77 (v roce 1981 byl jejím mluvčím) a o rok později byl jedním ze 17 zakladatelů VONS. V lednu 1979 byl zbaven státního souhlasu k výkonu duchovenské činnosti a jako kněz proto působil tajně. Podílel se na tvorbě katolického samizdatu. Od roku 1988 byl členem Československého helsinského výboru. Za sametové revoluce moderoval některé manifestace na Václavském náměstí a velké shromáždění na Letenské pláni 25. listopadu. Byl spoluzakladatelem a prvním mluvčím OF.

Marvanová Hana (1962)

Právnička a politička. Před rokem 1989 se angažovala v disentu. Patřila mezi zakladatele Nezávislého mírového sdružení. 21. srpna 1988 byla zatčena za účast na demonstraci u příležitosti okupace Československa v roce 1968 a přípravu demonstrace k 70. výročí vzniku Československa, v březnu 1989 byla odsouzena k podmíněnému trestu deseti měsíců odnětí svobody. Patřila mezi zakladatele OF. Od února 1990 do roku 1998 byla poslankyní, nejdříve České národní rady, později Poslanecké sněmovny.

Mathé Ivo (1951)

Producent, manažer, scenárista, vysokoškolský pedagog. Od roku 1976 vedoucí výrobního štábu hlavní redakce zábavných pořadů Československé televize, 1992–1998 první generální ředitel České televize.

Medek Ivan (1925)

Novinář, muzikolog, teoretik umění. Po podpisu Charty 77 byl propuštěn z hudebního vydavatelství Supraphon. Živil se jako sanitář, umývač nádobí a šatnář. Po surovém zbití příslušníky StB a vyhození z jedoucího auta v roce 1978 emigroval do Rakouska. Žil ve Vídni, stal se stálým spolupracovníkem Hlasu Ameriky a Rádia Svobodná Evropa. V roce 1990 byl předsedou Federální rady pro rozhlasové a televizní vysílání, 1993–98 vedoucím Kanceláře prezidenta republiky.

Mejstřík Martin (1962)

Od roku 1986 student na Divadelní fakultě AMU obor loutkářství. V roce 1987 se podílel na vzniku studentského časopisu Kavárna A.F.F.A. (neboli Art Forum-Forum AMU), v němž se publikovala řada kritických článků. Redakční a přispěvatelskou základnu tvořili studenti, kteří se později zásadně podíleli na studentských demonstracích a stávkách (např. Igor Chaun, Pavel Žáček, Monika Pajerová, Petr Jarchovský, Milan Podobský aj.). Časopis v mírně pozměněné podobě vycházel až do roku 1999. Mejstřík byl jedním z hlavních představitelů a organizátorů studentského stávkového hnutí po 17. listopadu 1989 – den poté vyhlásil na Václavském náměstí zahájení společné stávky studentů a herců. Stál také v čele Koordinačního stávkového výboru studentů.

Mezinárodní federace lidských práv (FIDH)

Nevládní instituce sdružující organizace (ligy) lidských práv. Vznikla v roce 1922. Během druhé světové války se její činnost soustředila do protifašistického odboje, po ní byli nejvýznamnější členové FIDH aktivně zapojeni do přípravy významných mezinárodních dokumentů na ochranu lidských práv, zejména Univerzální deklarace lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech a základních svobodách. Dnes sdružuje FIDH 115 organizací na ochranu lidských práv z více než devadesáti zemí světa. Má poradní status u Organizace spojených národů, UNESCO a Rady Evropy. Sekretariát federace sídlí v Paříži.

Mikloško František (nar. 1947)

Slovenský politik. Před rokem 1989 patřil mezi disidenty, byl aktivistou tzv. tajné církve. Byl jedním z organizátorů tzv. svíčkové manifestace v Bratislavě, pokojné demonstrace věřících za náboženskou a občanskou svobodu v roce 1988. V listopadu 1989 se stal členem Koordinačního výboru VPN. V letech 1990–1992 působil ve funkci předsedy Slovenské národní rady.

Miller Petr (1941)

V listopadu 1989 pracoval jako přední kovář v pražském ČKD. Dokázal přesvědčit tamní dělníky, aby se přidali ke stávkujícím studentům a intelektuálům, a přivedl je 23. listopadu na manifestaci OF na Václavském náměstí. Za stávkový výbor ČKD se také stal členem Koordinačního výboru OF. 10. prosince 1989 byl jmenován ministrem práce a sociálních věcí v Čalfově vládě „národního porozumění“ a stal se poslancem Federálního shromáždění.

Milota Stanislav (1933)

Kameraman a disident. Manžel herečky Vlasty Chramostové. Za tzv. normalizace byl propuštěn z filmového studia Barrandov a nemohl dále točit. Organizoval spolu se svou manželkou Vlastou Chramostovou představení bytového divadla, z nichž některá zaznamenal. Byl signatářem Charty 77 a blízkým spolupracovníkem Václava Havla. Po vzniku OF se spolu s Johnem Bokem podílel na ochraně Václava Havla a patřil k Havlovým nejbližším lidem. Po roce 1989 byl členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Mírový klub Johna Lennona

Byl založen počátkem prosince 1988 v Praze Otou Veverkou, Stanislavem Pencem a Heřmanem Chromým. Jedním z důvodů založení klubu bylo uvěznění představitelů Nezávislého mírového sdružení, Hany Marvanové a Tomáše Dvořáka. Klub se soustředil zejména na rozvíjení alternativní kultury. Jeho vznik souvisel s každoročními shromážděními mládeže, pořádanými od roku 1981 ve výroční den úmrtí Johna Lennona (8. 12. 1980) u tzv. Lennonovy zdi na pražské Kampě. Shromáždění se postupně politizovala a přerůstala v opoziční akci. Podepisovaly se zde petice za osvobození politických vězňů, uzákonění náhradní civilní služby, odchod Sovětské armády a odstranění jaderných zbraní z území Československa.

Mlynář Vladimír (1966)

Novinář a politik. Syn Zdeňka Mlynáře a Rity Klímové. Nebyl z politických důvodů přijat na vysokou školu, podepsal Chartu 77 a živil se jako sanitář ve Všeobecné fakultní nemocnici na Strahově. Od srpna 1989 pracoval v kotelně motolské nemocnice, z níž se stala redakce samizdatových Lidových novin. Po vzniku legálních LN byl jejich redaktorem, od roku 1992 redaktorem týdeníku Respekt, 1994–97 jeho šéfredaktorem.

Mlynář Zdeněk (1930–1997)

Právník, politik a politolog. Otec Vladimíra Mlynáře. Byl jedním z iniciátorů a prvních signatářů Charty 77. Jako spoluautor Prohlášení Charty 77 byl od ledna do června 1977 ve faktickém domácím vězení. V červnu 1977 se vystěhoval do Rakouska, kde působil jako politolog a publicista. Po listopadu 1989 působil opět ve vlasti, kde se snažil zasahovat do politického dění z pozic demokratické levice – známé je jeho vystoupení v televizní debatě 7. prosince 1989 bezprostředně po příjezdu z Vídně, kde hovořil jako „advokát“ komunistů.

Mohorita Vasil (1952)

Komunistický politik a podnikatel. Od počátku 70. let byl činný v Socialistickém svazu mládeže (SSM), naposled jako jeho předseda (1987–89). V roce 1988 byl zvolen členem ÚV KSČ a jeho sekretariátu, a stal se tak zdaleka nejmladším členem komunistického vedení. Po 17. listopadu 1989 zaujal kritický postoj k policejnímu zásahu na Národní třídě. Za KSČ se účastnil jednání o vytvoření vlády „národního porozumění“. V listopadu 1989 byl zvolen tajemníkem a v prosinci prvním tajemníkem ÚV KSČ, ale ztratil v ní vedoucí postavení, když předsedou KSČ byl zvolen Jiří Svoboda. V lednu 1990 byl kooptován za poslance Federálního shromáždění. Postupně se však stáhl z veřejného života a začal se věnovat podnikání.

Most

Viz Iniciativa Most.

Motejl Otakar (1932)

Právník a politik. V období tzv. normalizace obhajoval v politických procesech řadu disidentů (Jiřinu Šiklovou), stoupence neoficiální kultury (členy skupiny Plastic People of the Universe) a aktivisty nezávislých hnutí (členy Nezávislého mírového sdružení). 17. listopadu 1989 osobně převážel svým autem zraněné demonstranty z Národní třídy do nemocnice. V prosinci 1989 byl zvolen členem komise Federálního shromáždění pro dohled nad vyšetřováním událostí 17. listopadu. Od 23. 1. 1990 do 31. 12. 1992 byl předsedou Nejvyššího soudu ČSFR.

Stopáž: 430 minut – Rok výroby: 2009 – L
Žánr: Vzdělávání
Vysílání pořadu

Tento pořad v současnosti nevysíláme. Můžete si však nechat zaslat zprávu, pokud se objeví v aktuálním vysílání:

Nastavit připomenutí

Starší data vysílání najdete kliknutím na následující odkaz.

Hlášení radiodispečinku IV. správy SNB
23:10

Konec hlášení radiodispečinku

23:00

Hoří svíčky a přibývají lidé

Asi 50 lidí u Metra – nosí kytice

22:55

Kolem Národní klid, pouze hlouček v podloubí Metra

22:50

Roh Václavského náměstí – skupinka 30 – 50 lidí, diskuze

22:44

Opět svíčky a srocování

22:38

Zákrok červených baretů – pozhasínali svíčky a odjeli

22:30

Skupina 300 osob – v klidu – hovor – Metro

Jeden příslušník VB se snaží hovořit

22:25

Odjezd Pohotovostního pluku – příjezd sanitky – opět dav

Znovu svíčky – asi 300 osob – zátaras dopravy

22:20

Pohotovostí pluk u Metra likviduje svíčky – pokračuje dál

22:05

Na Národní proti Metru – svíčky – hloučky asi 200 osob

22:00

U Máje opět zásah Pohotovostního pluku proti skupině 100 – 200 osob

21:26

Dudácká kapela konec – rozchází se

21:24

U Václava asi 300 lidí

21:23

Provoz se normalizuje

21:19

Dudácká kapela na Václaváku – asi 200 osob

21:04

Pokračování rozchodu

Na Vyšehradě klid

20:54

Voršilskou odchází skupiny po 20 – 40 lidech

20:52

Najíždí obrněné transportéry

20:36

Situace na Národní nezměněna

Zásah Pohotovostního pluku – předvádění

20:25

Václavské náměstí – štáb TV balí

Na Národní v sedě

20:21

Zásah u Máje

20:15

Zpívá se hymna, opět výzvy k rozchodu

20:10

Výzvy k rozchodu

20:00

Hesla „Gestapo“

19:57

Stav na Národní beze změny

Václavské náměstí a Washingtonova ulice – klid

19:45

Čelo u Voršilské, za přehradou přihlížející osoby

19:38

Snaha projít postranními ulicemi, vytlačeno z ulice Ostrovní

Stojí to u Voršilské

19:34

Čelo vytlačováno od Máje zpět k Národnímu divadlu

19:21

Čelo u Národní divadla, konec na Jiráskově náměstí

19:10

Čelo u Mánesa, konec mezi Palackým a Železničním mostem

Vyšehradská prázdná

19:07

Čelo jde dál k Národnímu divadlu

19:04

Čelo na Jiráskově náměstí

19:00

Na nábřeží plná vozovka – dav asi 1 kilometr

Pohotovostní pluk VB najíždí zezadu

Čelo 150 metrů před Jiráskovým náměstím

18:56

Čelo průvodu u Palackého mostu

18:51

Druhý průvod jde z Vyšehradské na nábřeží k Jiráskovu mostu, asi 1.000 osob a neustále přibývá

18:49

Vyšehrad klid

18:43

U Botanické zahrady skandování hesel

18:36

VB u Botanické zahrady zadržela JOHNA BOKA

18:33

Zákrok u Botanické zahrady

18:31

U Botanické zahrady čelo údajně protrhlo zátaras

Nástup Pohotovostního pluku VB

18:30

U Botanické zahrady čelo průvodu – přehrazeno VB

Druhý průvod jde z Lumírovy – zatarasen

Na Václavském náměstí u koně – muž a žena pokládají květiny

18:20

Z Vyšehradu se to rozchází, průvod jde Lumírovou dolů

18:15

U koně asi 60 osob

18:10

U koně 1 osoba pokládá květiny, zásah VB, perlustrace

Přihlíží asi 25 osob

18:05

Příchod dalších osob, nemůžou se již vejít

U koně perlustrace

Zpívá se hymna, plno až k Jedličkovu ústavu

18:01

Skandování „Václavák“, „10. prosince znova“

18:00

„Zrušte StB“, „Jdeme na Václavák“

Na Slavín chodí Pankráckou branou

Vyšehrad plný, kolem kostela cca 10.000 osob

Na Václavském náměstí u koně zapalují svíčky, asi 6 – 20 osob

17:45

„Ukažte nám Fučíka“, „Masaryka na stovku“

17:32

K Vyšehradu jde skupina asi 300 osob.

Albertov stále plný – skanduje „Zrušte monopol KSČ“.

17:30

Dav z Albertova na Vyšehrad

Skandování „Jakeš ven“

Některé skupiny jdou na Karlovo náměstí a odjíždějí domů

17:27

Skupina na Vyšehrad od Jedličkova ústavu

17:20

Na Karlově náměstí dvojice (muž + žena) s kamerou TV bez označení

17:15

500 osob s rozsvícenými svíčkami jde na Vyšehrad

17:00

Ulicí Ke Karlovu jde asi 100 osob

Malé skupinky jdou na Václavské náměstí

16:50

„Chceme novou vládu“, „Zrušte StB“

16:48

Hesla „Zrušte armádu a LM“

Průvod odchází ulicí Na Slupi

16:45

Skandování „Ať žije Havel“, „Nechceme Štěpána“, „Nechceme kůl v plotě“, „Devátý“, „Chceme svobodné volby“

16:40

Albertov konec – pořadatelé vyzývají k odchodu na Vyšehrad

16:35

Vyšehrad – asi 30 lidí, na hřbitov jde kamera TV

16:15

Vyšehrad – klid

16:10

Ulice Na Slupi – kolem prochází asi 7.000 lidí

Albertov – mluví řečník

16:00

Ulice Ke Karlovu – souvislý proud lidí

Albertov plný – cca 2.500 lidí

15:51

V davu spatřen Miloš Hájek

15:50

Provolávání hesel „Za akademickou svobodu“, „Proč se učit nesmysly“, „Pro svobodnou republiku ve svobodné Evropě“

15:46

Albertov – přichází skupiny po 50 – 60 lidech

Ulice Na Slupi plná

15:42

Albertov – ještě jeden kameraman VTM

15:40

Albertov – skupina asi 500 – 600 osob, v blízkosti kameraman s označením VTM

Karlovo náměstí – skupinky po 50 – 60 lidech

17. listopad v ČRo
Opona o.p.s.NezapomeňteCirkus totality