Ke kulturnímu bohatství národa patří po staletí harmonie a krása církevních památek a duchovních staveb (1998). Scénář a režie J. Černý

Litujeme, ale pořad není v iVysílání dostupný
Video není k dispozici

V posledních letech svého panování vydal císař Rudolf II. svůj Majestát, kterým povoloval působení protestantské církve v Českých zemích. Ihned po vydání Majestátu se v Praze začaly stavět hned dva kostely – jeden na Starém Městě a druhý na Malé Straně. Na Starém Městě vyrostl kostel svatého Salvátora a již v únoru 1615 se v kostele konaly první bohoslužby. Původní protestantské kostely na rozdíl od katolických byly svým pojetím jednoduché, prosté, ušlechtilé a neokázalé. Bitva na Bílé hoře rozhodla o dalším osudu protestantských kostelů. Prázdný kostel svatého Salvátora převzal katolický řád Paulánů. Požár Starého Města v roce 1689 zničil střechu a obě boční věže kostela. Josef II. pak zrušil přilehlý klášter. Teprve od roku 1863 se kostel znovu používá jako modlitebna evangelíků a zároveň začaly nutné opravy kostela. Jednoduché pojetí fasády boční lodi připomíná v mnohém spíše měšťanský dům. O tom, jak vypadal původní portál, se můžeme přesvědčit u kostela svatého Rocha na Strahově, který v lecčems vykazuje nápadnou podobnost, snad obě stavby měly stejného architekta. Použitá dekorativní forma vlysu na korunní římse u kostela svatého Salvátora se překvapivě objevuje i na Petzoldovském domě na Malém náměstí. Ve stejnou dobu byl pražskými německými protestanty položen základní kámen kostela Nejsvětější Trojice na Malé Straně. Zároveň s kostelem byla založena evangelická latinská škola. Kostel byl vysvěcen již v roce 1613. Po bitvě na Bílé hoře kostel získali karmelitáni a jeho základní orientaci obrátili o 180 stupňů. Přestavěný kostel pak zasvětili Panně Marii Vítězné. Interiér je vyzdoben raně barokními oltáři, obrazy namaloval Petr Brandl. Průčelí kostela bylo dokončeno roku 1640 v barokním slohu. Vedle kostela je bývalý portál do boční lodě původní stavby.

Stopáž15 minut
Rok výroby 1998
 ST 4:3
ŽánrDokument