Na konci světakraje

Historie, přírodní podmínky a zajímavosti z další části přirozené hranice české kotliny

Milovník Orlickohorska Michal Vostřez se v dokumentárním pořadu vydává do jednoho z nejopomíjenějších, a přitom nejkrásnějších koutů naší země – na druhou stranu hradby Orlických hor, kde se stýkají české a polské hranice. Na zdejších svazích jsou roztroušeny chalupy obce Neratov, kterých je dnes stejně jako stálých obyvatel. Ještě za války byl jejich počet téměř desetinásobný a místí obyvatele tvořili především sudetští Němci. Pak ovšem přišly odsuny a únor 1948 a vesnice v příhraničním pásmu s pouhými čtrnácti starousedlíky byla odsouzena k zániku. Naštěstí v padesátých letech došlo k rozkvětu fenoménu odborových rekreací a Neratov se stal ideálním místem, nicméně i tato záchrana na druhou stranu znamenala pohromu. Teprve rozprodávání chalup umožnilo starousedlíkům vrátit se do svého domova, ale ani v následujících desetiletích nebyl život ve vsi takřka odříznuté od světa jednoduchý. Michal Vostřez zachytil pohnuté vzpomínky pamětníků i současnou tvář obce, která má konečně naději, o čemž nejlépe svědčí působivý symbol – zachráněný barokní chrám Panny Marie Nanebevzaté.

Napište nám

Související pořady