aneb Hovor ženský. Debatní pořad o věcech veřejných i soukromých (2000). Připravili: L. Václavová, M. Lamperová, T. Boučková, V. Dousek a M. Šandová

Jemně provokativní název zvolila autorka námětu, publicistka a dokumentaristka Ljuba Václavová podle výroku jednoho z největších českých básníků a výtvarníků 20. století, Jiřího Koláře. U jeho debatního stolu v kavárně Slavie, stejně tak jako u vážných i nevážných hovorů v ateliéru, měly ženy jedinou úlohu – mlčet a půvabně inspirovat. Kolář to myslel něžně, ironicky i vážně. Politická a vůbec veřejná diskuse v naší společnosti se stále vede víceméně bez účasti žen. Je to tím, že ony sami o vystoupení na veřejnosti nestojí? Nebo nemají co říci?

Pořad má téma velmi ženské a pro debatu velmi obtížné. Štěstí. Co si o něm myslí Ljuba Václavová, regionální politička a výtvarnice Marie Lamperová a spisovatelka Tereza Boučková a jejich hosté – ing. Jana Hrdá, studentka Magdaléna Frouzová, lékařka Iva Holmerová a keramička Marta Taberyová, to se dozvíte až z obrazovky. Jasné ale je, že i tak křehké a niterné téma se týká nejen žen a nejen soukromí.

Napište nám