Nečekané evangelium v podání žen a mužů, kteří nesou bídu společnosti.
Režie B. Rychlík

Hodinový dokument režiséra Břetislava Rychlíka a scenáristy Václava Ventury nás zavede mezi ženy, které se snaží odvážným pokusem měnit svět v solidaritě s lidmi na nejnižším stupni sociálního postavení. Sestry navazují přátelství, vytvářejí atmosféru porozumění, překonávají sociální a náboženská napětí a vedou mezináboženský dialog všedního dne.

Režie B. Rychlík

Napište nám