Devatero řemesel

Hodnocení pořadu:
1 2 3 4 5 Počet hlasů: 23  
Sdílet
| Poslat odkaz

Vinař - vinohradník

Rozšiřující informace Národního ústavu odborného vzdělávání

  • Přípravu pro toto povolání poskytuje čtyřletý obor s maturitní zkouškou 41-42-M/01 Vinohradnictví. Obor má v nabídce jediná škola v republice, a tou je Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické, Valtice v Jihomoravském kraji. Škola začala vyučovat v tomto školním roce podle vlastního školního vzdělávacího programu. Tato škola má dlouhou tradici v oboru a vychovala již celou řadu výrazných osobností. Přijímací zkoušky se v tomto oboru nekonají.
  • Žák základní školy, který by se rád vzdělával v oboru Vinohradnictví, by měl být nejen zručný v praktických činnostech, ale mít i dobrý prospěch v přírodopisu a chemii. Zejména v těchto vyučovacích předmětech získá základní vědomosti a dovednosti, které bude potřebovat potřebovat při studiu i v budoucím zaměstnání.
  • Žáci se naučí zpracovat plán výsadby a následně zakládat vinice a ovocné sady s ohledem na klimatické a půdní podmínky a ekologická a krajinářská hlediska. Budou také připravovat půdu pro pěstování rostlin, řídit výsadbu, pečovat o vinice a ovocné sady, rozmnožovat vinnou révu a ovocné dřeviny. Naučí se pracovat se stroji, zařízeními a nářadím, budou u nich provádět údržbu a seřizování. V oblasti technologie se žáci naučí sklízet a zpracovávat moštové hrozny, vyrábět révová vína, zpracovávat také ovoce a vyrábět potravinářské výrobky. Získají též odbornou připravenost k řízení motorových vozidel skupiny T.
  • Zájem o tento obor je průměrný, obvykle nepřevyšuje předpokládanou kapacitu, proto není velkým problémem být přijat. Počet přijímaných žáků není velký, v roce 2008 bylo přijato 17 žáků, o rok později 33.
  • S nástupem krize se obecně zvýšila i nezaměstnanost absolventů, která je mírně nad celkovým průměrem míry nezaměstnanosti absolventů maturitních oborů.
  • Absolventi se uplatní ve středních technicko-hospodářských funkcích v odvětví vinohradnictví, vinařství a ovocnictví. V příbuzných zahradnických oblastech mohou pracovat především v následujících výrobních činnostech: množení školkařského materiálu, pěstování révy vinné a ovocných dřevin, výroba vína, eventuálně skladování a zpracování ovoce. Mohou též pracovat v sommeliérství, ve specializovaných obchodech a velkoobchodech a v oblasti agroturistiky. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny T.
  • Po získání nezbytné praxe jsou rovněž připraveni pro podnikatelskou činnost.
  • Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména v zahradnických resp. zemědělských oborech.

Podrobněji o tomto oboru i všech dalších na www.infoabsolvent.cz

Osobní radu můžete najít u výchovného poradce školy, v pedagogicko-psychologických poradnách nebo v poradenském centru Národního ústavu odborného vzdělávání (poradna@nuov.cz).

Pořad Devatero řemesel - Vinař

  • Ani na jevišti ani před kamerou, tentokrát s motyčkou na vinici a s koštýřem ve sklípku.
Stopáž: 20 minut – Rok výroby: 2010 – ST
Žánr: Pro děti a mládež | Vzdělávání
Vysílání pořadu

Tento pořad v současnosti nevysíláme. Můžete si však nechat zaslat zprávu, pokud se objeví v aktuálním vysílání:

Nastavit připomenutí

Starší data vysílání všech dílů najdete kliknutím na následující odkaz.

Další zdroje
Související pořady