Krotitelé dluhů

Hodnocení pořadu:
1 2 3 4 5 Počet hlasů: 24  
Sdílet
| Poslat odkaz

Podnikat jako fyzická nebo právnická osoba?

Není výjimkou, že lidé podnikající jako osoby samostatně výdělečně činné nepočítají s tím anebo vůbec neví, že za závazky vzniklé v souvislosti s podnikáním ručí celým svým majetkem. Tím se rozumí nejen věci sloužící k podnikání, ale také například rodinný dům, auto, osobní věci, hotovost, peníze na osobním účtu, majetek spadající do společného jmění manželů, vybavení domácnosti atd.

V případě, že osoba samostatně výdělečně činná není schopna hradit závazky vyplývající z podnikatelské činnosti, může dlužník přijít o střechu nad hlavou. Reálné je i to, že mu budou na úhradu dluhů a penále exekuovány veškeré postižitelné příjmy, které v budoucnosti získá, a to i třeba jako zaměstnanec. Na postižení majetku živnostníka nemá vliv skutečnost, jestli již s podnikáním skončil nebo ne.

Z výše uvedeného je tedy patrné, že podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná není zrovna příliš bezpečné.

Východiskem z této situace je podnikání formou společnosti s ručením omezeným (s.r.o.), která je právně samostatnou a na svých společnících a jednatelích majetkově nezávislou osobou. Pokud je dlužníkem s.r.o., věřitelé mohou uspokojovat své pohledávky pouze na majetku této s.r.o. a nemají přístup k majetku jejího jednatele nebo společníka, a to i v případě, že společnost je vlastněna jediným společníkem a tento je zároveň i jednatelem. Majetek společníků nebo jednatelů je tak ochráněn.

Mnoho lidí si myslí, že založení s.r.o. je velmi zdlouhavé a nákladné, neboť je např. nutné složit základní kapitál v minimální výši 200.000,- Kč. Opak je však pravdou. Na trhu totiž existují subjekty, které se zabývají prodejem v obchodním rejstříku již zapsaných s.r.o., které jsou založeny pouze za účelem jejich prodeje koncovému zákazníkovi. Tyto s.r.o. nikdy nevyvíjely žádnou činnost a nemají žádné dluhy a závazky, za což prodejce ručí. Předmětné s.r.o. mají již základní kapitál ve výši 200.000,- Kč zcela splacen. Cena takovéto v obchodním rejstříku již zapsané společnosti se zaregistrovanými nejběžnějšími živnostmi, zahrnující veškeré poplatky, se pohybuje kolem 25 tisíc. Podnikat na společnost lze prakticky okamžitě.

Díl zabývající se touto problematikou

Stopáž: 26 minut – Rok výroby: 2011 – P  ST
Žánr: Vzdělávání
Vysílání pořadu

Tento pořad v současnosti nevysíláme. Můžete si však nechat zaslat zprávu, pokud se objeví v aktuálním vysílání:

Nastavit připomenutí

Starší data vysílání všech dílů najdete kliknutím na následující odkaz.