Krotitelé dluhů

Hodnocení pořadu:
1 2 3 4 5 Počet hlasů: 24  
Sdílet
| Poslat odkaz

Pojištění

POJISTNÁ UDÁLOST

Nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti pojišťovny poskytnout pojistné plnění. Pojistnou událostí může být například smrt pojištěného, úraz, zničení pojištěného majetku, autonehoda.

POJISTNÉ PLNĚNÍ

Peněžní částka, kterou pojišťovna vyplatí pojištěnému nebo jiné osobě (dle smlouvy) po vzniku pojistné události stanovené v podmínkách smlouvy. Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření události. Pojišťovna je povinna ukončit toto šetření do tří měsíců po tom, co jí byla pojistná událost oznámena, případně sdělit důvody, pro které tak nemůže učinit a pokud o to osoba s právem na pojistné plnění požádá, poskytnout jí přiměřenou zálohu.

POJISTNÉ PODMÍNKY

Součástí pojistných smluv jsou i všeobecné, zvláštní nebo doplňkové pojistné podmínky zpracované pojišťovnou pro jednotlivé typy pojištění. Obsahují zejména vymezení podmínek vzniku, trvání a zániku pojištění, vymezení pojistné události, stanovení podmínek, za kterých nevzniká pojišťovně povinnost poskytnout pojistné plnění (výluky z pojištění), způsob určení rozsahu pojistného plnění a jeho splatnost.

POJISTNÍK

Osoba, která s pojišťovnou uzavřela pojistnou smlouvu a platí pojistné. Pojistník může ale nemusí být zároveň pojištěným, tedy osobou, na kterou se pojistka vztahuje. Například rodiče mohou hradit pojištění svým dětem.

PODPOJIŠTĚNÍ

Stav, kdy pojistná částka dohodnutá v pojistné smlouvě je nižší, než je skutečná hodnota pojištěného majetku. Za tohoto stavu při likvidaci pojistné události sníží pojišťovna pojistné plnění v poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši hodnoty pojištěného majetku. Pojištěný by proto ve vlastním zájmu měl čas od času znovu posuzovat výši pojistné hodnoty majetku a případně požádat o úpravu pojistné smlouvy.

Stopáž: 26 minut – Rok výroby: 2011 – P  ST
Žánr: Vzdělávání
Vysílání pořadu

Tento pořad v současnosti nevysíláme. Můžete si však nechat zaslat zprávu, pokud se objeví v aktuálním vysílání:

Nastavit připomenutí

Starší data vysílání všech dílů najdete kliknutím na následující odkaz.