Krotitelé dluhů

Hodnocení pořadu:
1 2 3 4 5 Počet hlasů: 24  
Sdílet
| Poslat odkaz

Úvěry

AKONTACE

Akontace je částečná platba předem (nejpozději v okamžiku dodání zboží), zpravidla jako první zvýšená splátka kupní ceny.

BONITA

Schopnost žadatele o půjčku řádně plnit závazky vyplývající z úvěrové smlouvy, tedy pravděpodobnost, že dlužník bude dobře splácet. Čím vyšší bonitu dlužník má, tím menší riziko představuje pro banku. Díky tomu dosáhne na úvěry s nižší úrokovou sazbou. Bonita dlužníka se odvíjí od výše jeho příjmů, věku, vzdělání, profese, rodinné situace i předchozí platební morálky.

EXEKUČNÍ TITUL

Exekuční titul je pravomocné vykonatelné rozhodnutí, zejména vykonatelné rozhodnutí soudu (např. rozsudek či platební rozkaz), vykonatelný rozhodčí nález, exekutorský či notářský zápis se svolením k vykonatelnosti. Exekučním titulem jsou také rozhodnutí orgánů státní správy a územní samosprávy nebo výkaz nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení.

JISTINA

Jistina úvěru je objem prostředků, které si dlužník půjčil. Za to přísluší věřiteli odměna ve formě úroku. Každou splátka úvěru se pak skládá z úroku a splátky jistiny. Úvěr je zcela splacen v okamžiku, kdy je nesplacená jistina nulová.

KONTOKORENT

Znamená povolené přečerpání běžného účtu až do stanoveného limitu. Většinou bývá kontokorent klientovy banky poskytován jako služba k jeho běžnému účtu. Pokud překročíte svůj zůstatek na účtu a čerpáte kontokorent, musíte následně zaplatit úroky. Úroková sazba u kontokorentů se pohybuje okolo 20 % ročně a úroky bývají splatné jednou ročně.

KREDITNÍ KARTA

Platební karta, s níž je spojena možnost čerpání úvěru. Při užívání kreditní karty v souvislosti s placením v obchodě nebo pro výběr z bankomatu neplatíme vlastní hotovostí na účtu, ale půjčenými penězi, které pak ze svého běžného účtu musíme bance splatit. Po užití kreditní karty, tedy po čerpání úvěru, běží nejprve bezúročné období (maximálně zhruba 40 dní) a následně jsou nám v případě nesplacení za dlužnou částku účtovány i úroky. Sazba u kreditních karet se pohybuje okolo 25–35% ročně.

PŘEKLENOVACÍ ÚVĚR

Poskytováním překlenovacích úvěrů vychází stavební spořitelny vstříc těm účastníkům stavebního spoření, kteří dosud nemají nárok na poskytnutí řádného úvěru ze stavebního spoření. Překlenovací úvěr je čerpán až do doby, kdy jsou tyto podmínky splněny. Největší nevýhodou oproti hypotékám je nutnost platit úrok z celé zapůjčené částky po celou dobu jeho čerpání.

REGISTR DLUŽNÍKŮ

Je soubor informací o platební morálce spotřebitelů a dlužníků. V ČR je provozováno několika takový registrů, např. Bankovní registr klientských informací (BRKI), Nebankovní registr klientských informací (NRKI) či databáze SOLUS.

REVOLVINGOVÝ ÚVĚR

Revolvingový úvěr je krátkodobý úvěr s automatickou možností obnovování. Pokud klient splatí část dlužné částky, může si opět, za předpokladu dodržení podmínek úvěrové smlouvy, půjčit znovu až od výše úvěrového rámce.

RPSN

Tato zkratka značí Roční procentní sazbu nákladů a představuje úhrn všech poplatků a jiných nákladů, které musí dlužník při řádném plnění svých povinností z úvěrové smlouvy nutně zaplatit věřiteli vedle jistiny v souvislosti s poskytnutým úvěrem za celou dobu trvání svého závazku. RPSN je vyjádřený procentním podílem z dlužné částky za období jednoho roku. Z definice tedy RPSN není to samé co úroková sazba, která znační jenom úroky a neuvažuje poplatky. Povinnost uvádět RPSN u spotřebitelského úvěru je stanovena zákonem.

ŘÁDNÝ ÚVĚR ZE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ

Získání úvěru ze stavebního spoření je podmíněno několika předpoklady. Klient musí nejméně dva roky spořit a zároveň během této doby uložit na svůj účet u stavební spořitelny dostatek vlastních prostředků, zpravidla 30 až 50 % cílové částky. Aby získal nárok na úvěr musí také dosáhnout dostatečně vysokého hodnotícího čísla, které je ovlivněno průměrným zůstatkem na spořícím účtu a dobou spoření. Výhodou úvěru ze stavebního spoření je, že už v okamžiku uzavření smlouvy o stavebním spoření je známá výše úroku z úvěru, která platí po celou dobu trvání smlouvy. Úvěr však smí být využit pouze na financování bytových potřeb.

SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ

Přehled jednotlivých dílčích splátek, jimiž je postupně splácen úvěr či jiný dluh. Často půjde o přehled, v němž bude uvedena přesná výše a datum splatnosti každé splátky. Nový splátkový kalendář lze za určitých okolností s věřitelem domluvit ve chvíli, kdy dlužník není schopný dostát svým závazkům za sjednaných podmínek.

Stopáž: 26 minut – Rok výroby: 2011 – P  ST
Žánr: Vzdělávání
Vysílání pořadu

Tento pořad v současnosti nevysíláme. Můžete si však nechat zaslat zprávu, pokud se objeví v aktuálním vysílání:

Nastavit připomenutí

Starší data vysílání všech dílů najdete kliknutím na následující odkaz.