Svatý Vojtěch kráčí současnou Evropou

Kdo o Štědrém večeru hledá na televizní obrazovce duchovní povznesení, bude letos uspokojen. Otakáro M. Schmidt natáčí již několik let volný cyklus polohraných dokumentů o svatých. Na ČT2 můžete o slavnostním večeru sledovat další díl s názvem Svatý Vojtěch, první český Evropan.

„Cítím se být Evropanem,“ říká režisér. „A protože jsem katolík, představuje pro mě spojení Evropy také spojení s křesťanskou vírou. Bohoslužba je stejná, kamkoliv přijedete, jen se slouží v jiné řeči.“ Právě proto si pro svůj další film vybral postavu svatého Vojtěcha.

Pouť tohoto knížecího syna z rodu Slavníkovců započala studii v Německu. Po nich se vrátil do Čech, kde se stal pomocníkem prvního pražského biskupa Dětmara, a po jeho smrti jeho nástupcem. Vojtěch se snažil vymýtit pohanské zvyky, ale také nešvary jako byl obchod s otroky. Prosazoval i zákaz nedělních trhů, protože chtěl, aby lidé ctili sedmý den týdne jako den bohoslužby. Narážel na nepochopení, opustil tedy Čechy a putoval do Říma, odtud do kláštera Monte Cassino a dále do benediktinského kláštera na římském Aventinu. Zde složil řeholní slib. Nepřítomnost biskupa nebyla pro české knížectví dobrou vizitkou, proto za ním Boleslav II. vyslal poselstvo, na jehož žádost se Vojtěch vrátil do Prahy, kde založil první mužský klášter v Břevnově. O několik let později však znovu zklamán Čechy opustil. Putoval Evropou, pokřtil budoucího uherského krále Štěpána, opět pobýval v klášteře na Aventinu. Vydal se do Polska na dvůr Boleslava Chrabrého s cílem podniknout misijní cestu k pohanským Prusům. Při ní byl s celou družinou zavražděn.

Profesor Jiří Sláma, odborný poradce filmu Svatý Vojtěch – první Evropan vysvětluje: „Bez mužů jako byl svatý Vojtěch, by neexistovala Evropa, jak ji známe dnes. Na sever od Dunaje pohanské národy bojovaly o malá území a nic je nespojovalo. Bez práce křesťanských misionářů by nevznikly novodobé státní útvary, možná bychom tedy ani my nemluvili česky. Kláštery, jako byl Břevnovský a později další, byly centry nového života. Zde se opisovala Bible, ale mniši učili také lid obdělávat půdu, léčili, přinášeli lidem křesťanskou kulturu v architektuře, výtvarném umění, hudbě. Svatý Vojtěch byl tak skutečně mužem, který jako misionář nesl myšlenku sjednocení Evropy s jednotícím křesťanským náboženstvím.“

 „Křesťanská duchovní jednota Evropy je stejně důležitá jako ta ekonomicko-politická, kterou nyní stvrzuje Lisabonská smlouva,“ vysvětluje Otakáro Schmidt, proč již před několika lety začal natáčet životopisy svatých a historie církevních řádů. Jak reagovali kolemjdoucí na to, že mezi nimi kráčí herec v rouchu středověkého svatého? „Hodně jsme natáčeli v Itálii. Tam nás lidé zdravili, zajímali se o to, co natáčíme, povídali si s námi. Snahu o pochopení toho, že křesťanská duchovní tradice je jediným možným východiskem pro pokračování naší smysluplné existence, však mezi mladými lidmi zaznamenáváme i u nás. Já sám jsem prošel cestou hledání, proto se nyní snažím předávat nalezené dál.“

Kromě životopisu svatého Vojtěcha natočil Otakáro M. Schmidt, bývalý vyznavač punku a New Age pro sváteční obrazovku také dokument Krajinou ticha, v němž skrze tělo, duši a umění pátrá po okamžicích zklidnění a hlubokého rozjímání.

Text: Gabriela Koulová
Převzato z časopisu ČT+

Napsali o nás