46. MTF Zlatá Praha 2009

Záznam Slavnostního zahajovacího koncertu z Velkého sálu paláce Žofín z 13. června 2009

MTF Zlatá Praha je dnes jedinečným prestižním festivalem televizních pořadů, prezentujícím nejlepší světové hudební a taneční pořady napříč hudebními žánry. Stává se místem inspirativního setkání tvůrců, producentů, odborné i laické veřejnosti, místem poznávání a soutěžní konfrontace toho nejlepšího, co v oblasti hudebních a tanečních pořadů vzniklo. Je otevřen kvalitním pořadům všech hudebních žánrů, tedy nejen vážné hudbě, ale i rocku, popu a world music. Festival zaznamenává stále stoupající zájem. Koná se v době, kdy bude vrcholit předsednictví České republiky v Radě Evropské unie, ale i v roce, kdy si připomeneme 20 let od pádu Berlínské zdi a počátku neuvěřitelných proměn Evropy. Proměn, které nejen ovlivnily životy miliónů lidí, ale měly jasný vliv a dopad i na kulturní a mediální scénu. Věříme, že právě reflexe těchto proměn bude i jedním z témat řady rozhovorů a diskuzí. Vždyť právě na festival Zlatá Praha přijíždějí ti, kterým není lhostejný další osud a existence kvalitních hudebních a tanečních pořadů na obrazovce. Máme tedy opět skvělou příležitost prezentovat nejlepší díla, vzájemně si naslouchat, konfrontovat zkušenosti a názory a hledat východiska a témata pro další tvorbu. Festival se koná v Paláci Žofín v Praze a všichni jste srdečně vítáni.

Napište nám

Související pořady