Zajímavé, ale prakticky neznámé historické skutečnosti o životě a díle letošního jubilanta, od jehož narození uplyne zítra 250 let (2012). Kamera L. Hlavatý. Režie M. Kučera

Jakub Jan Ryba (1765 Přeštice – 1815 Rožmitál pod Třemšínem) je dnes celosvětově považován za autora jedné skladby: České mše vánoční „Hej mistře“. Přitom byl skladatelem zhruba 1300 kompozic různého rozsahu a nejrůznějších forem, z nichž dalekosáhle převažovala duchovní hudba (součást katolické liturgie, na latinské, v malé míře také na české texty).

Stylově vychází Rybova ranější tvorba z principů raného klasicismu mozartovské epochy. V průběhu času však klasicizující zaměření Rybovy hudby dále vyzrává a ve skladbách napsaných po roce 1800 se místy přibližuje až raně romantickému hudebnímu jazyku. Rybovi patří primát v kompozici umělé světské písně s klavírním doprovodem na české texty (12 českých písní, vyd. Praha 1800). Z neliturgické hudby můžeme zmínit několik orchestrálních kompozic (symfonie, kasace), komorních skladeb (zejména smyčcových kvartetů), koncertů pro sólový nástroj s orchestrálním doprovodem a české písně i kantáty. Pozoruhodnou úroveň má hudba pro varhany (rukopisný sborník Novae et liberatae cogitationes, 1798).

Od roku 1788 působil Jakub Jan Ryba v Rožmitále jako učitel. Spory s farářem i vrchností vyústily v jeho sebevražedný odchod ze života 8. dubna 1815. Po jeho stopách se vydali Dagmar Zázvůrková a Robert Hugo. Jejich průvodcem se stal skladatel a varhaník Hubert Hoyer, předseda skladatelovy společnosti.

Jakub Jan Ryba
hudební skladatel

Jakub Jan Ryba

* 26. 10. 1765

† 8. 4. 1815


Stopáž17 minut
Rok výroby 2012
 ST