Dokument k výročí vzniku Satirického divadla Večerní Brno.
Režie V. Kelbl

V září 1999 uplynulo čtyřicet let (21. 9. 1959) od vzniku Satirického divadla Večerní Brno, které ve své době a zvláště v letech šedesátých bylo významnou a zcela ojedinělou satirickou scénou, která se od pořadů kabaretního typu vypracovala ke skutečným – mimořádným dramatickým dílům. Původní autorský okruh – Miroslav Skála, Vladimír Fux, Vlastimil Pantůček a Karel Tachovský se postupně rozrůstal, nejprve o Lubomíra Černíka, jinak předního herce divadla, a později i o výrazné tvůrce – Milana Uhdeho, Václava Havla, Miroslava Horníčka a Ludvíka Kunderu. Večerním Brnem prošlo mnoho známých uměleckých osobností, za mnohé bychom měli jmenovat alespoň režiséry E. Sokolovského, P. Scherhaufera, A. Goldflama, P. Dostála, zpěváky L. Hermanovou, E. Pilarovou, J. Štědroně, a herce, kteří zůstali scéně věrni po celou dobu své kariéry – M. Beránkovou, L. Suchánka, D. Riegla, J. Ferta, Z. Blažka, M. Holubáře, J. Taubera, J. Jurku a další. Do roku 1992, kdy Večerní Brno ukončilo svou existenci, bylo uvedeno 155 premiér, z nichž většina získala velký divácký ohlas i neobvykle příznivý zájem kritiky nejen proto, že se autoři her nebáli ostré a vtipné kritiky společenských a politických nešvarů, ale také z toho důvodu, že to byla dramata nezvykle strukturovaná, jejichž syntetický tvar nabízel nové, mnohdy objevné interpretační možnosti. Večerní Brno bylo v době své vrcholné tvůrčí fáze divadlem, které – řečeno slovy režiséra a uměleckého šéfa této scény E. Sokolovského – „…nehrálo to, co lidé chtějí, ani to, co nechtějí, ale hrálo to, co lidé potřebují.“

Režie V. Kelbl

Napište nám